گزارش ها و ايران در آئينه رسانه های آلمان تازه های روز ، گفتنيها ، نوشته ها و انديشه ها
Bis 21. Dezember 2023 Mδrz 2024

19.Mδrz 2024


نوروز سنت نیست، فرهنگ است!*
*فریدون مجلسی*
نوروز سُنت نيست، فرهنگ است. نقاشی و رنگ‌آميزی و هنر است. نوروز سرشار از تازه‌گی، جوانی، دوستی و عشق است. نوروز نماد پيروزی نيكی بر بدی و تعادل بهاری است. كنار گذاشتن كينه‌ها و پاس‌داشتن خويشی‌ها و دوستی‌هاست. پرورنده‌ی آشتی و صلح است. نوروز خانه‌تكانی و دور كردن آلودگی‌ها و پلشتی‌ها از آشيانه و از خويشتن است. نوروز زمان شادی و لبخند است. نوروز بالا‌تر از سُنت است.
بوداييان برای رسيدن به عبادتگاه‌شان رنج و درد بسيار بر خود روا می‌دارند و راهی دراز و دشوار را بر سينه می‌خزند تا مگر نذرشان بر آورده شود. هندوان پس‌انداز سالانه‌ی خود را صرف سفر به ‌بنارس می‌كنند تا در آب گنگ، همان‌جا كه پس‌مانده‌ و خاکستر مرده‌گان‌شان را می‌ريزند، خود را در آن آب گل‌آلود بشويند تا مگر روان‌شان پاک شود و آرامش يابند. اين‌ها سُنت‌هايی بر جای مانده از گذشته است. از زمان‌هايی كه خرد و دانش انسان‌ها، اندک و دامنه‌ی توهم آن‌ها گسترده بود. رنج‌بردن را بهايی می‌انگاشتند تا نياز خود را با آن سودا كنند. گويی خداوند فقط رنج و درد را می‌پذيرد تا راضی شود.
نوروز اما چنين نيست. بر سر انجام آن، سودایی نمی‌شود. نه نازايان را بارور می‌كند، نه دوزخيان را نويد بهشت می‌دهد که خود عین بهشت است و رنج و دردی به‌ اميدی واهی روا نمی‌دارد.
بر سنت‌ها خرده‌ها می‌گيرند كه باورهای گذشته‌گان را با آیین‌ها و رنج‌های نامفهوم بر مدعيان دانش و فرزانه‌گی امروز چيره می‌دارند. اما نوروز همچون موسيقی و هنرهای ديگر است. مانند كتاب و گزارشی از خوبی‌ها و فرزانه‌گی‌های پيشينيان است نه بازتاب چالش‌ها و خشم‌ها. رنج و زيانی در كار آن نيست. هفت‌سين رنگارنگ نمادينش نيز به جز اميد، شادی و خرمی پيامی ندارد.
*
دكتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن* می‌گويد:
«
گستره‌ی مرزهای فرهنگی ايران تا آن‌جايی است كه نوروز را پاس می‌دارند
نوروز آرش كمانگير فرهنگ ايرانی است. ايران نماد گستره‌ای فرهنگی فراتر از مرزهای سياسی است. در درازای تاريخ بارها شده كه فرمانروايان گوناگون ايرانی و غيرايرانی، در يک زمان بر گوشه و كنار ايران فرهنگی حاكم بوده‌اند اما بر مردمانی حكم می‌رانده‌اند كه ايرانی بودند. خواه ترک، تورانی و عرب، خواه ازبک، تاجيک و سيستانی و خواه فارس، كرد، كرمانی و گیلکی، ايران آن‌ها را جذب و مجذوب خود كرده است. از نيكولای اُولجايتو نوه‌ی هولاكوخان و نبيره‌ی چنگيز كه تكرار نام‌های‌شان رعشه‌آور است، سلطان محمد خدابنده را می‌سازد و آن گنبد و بارگاه مجلل سلطانيه را به‌ يادگار بر جای می‌نهد. كيميای اين استحاله و تبديل، پروراندن اين ملايمت از آن خشونت، بر آوردن اين گُل از آن مرداب، اين اعجاز و شاهكاری است كه از سياست و شمشير بر نمی‌آيد. از فرهنگی اثرگذار، پير، غنی، لطيف و گسترده بر می‌آيد كه فرهنگ ايرانی نام دارد و نوروز تجلی بی‌زيان و اميدبخش آن است.
اگر ميليون‌ها نفر ساكنان اين گستره‌ی فرهنگی از شرق تا غرب خواهان آن هستند كه نوروز به نمادی جهانی تبديل شود برای اين است كه می‌خواهند آيينی كه  پرورنده‌ی پاكی‌ها و دوستی‌هاست و نمادین است و آشتی، اعتدال، زیبایی، سازگاری، نرمش و نيكی در بر دارد و با هيچ مسلكی سر ناسازگاری و ستيز ندارد؛ جهانی و جهان‌گير شود تا همه‌گان آن را ارج نهند و آشتی، دوستی، مهر و نیکی را پاس داشته باشند. باشد كه همه‌ی ستيزه‌جويان، نوروز‌انديش شوند.
*
پیشاپیش نوروزتان نويد آرامش، آسايش و آشتی دهد و پيروز باد.*

برای صدیقه وسمقی؛ زنِ آزاد و شجاع

صدیقه وسمقی برای ما راوی زنی است که با جرأت و شهامتِ نظری و فکری، به جسارت و شجاعتِ عملی و رفتاری رسید. این چیزی است که روشنفکری ایرانی، محتاج آن است. یک زن که با زنانیّتِ آزادِ خویش، در برابرِ مذهبِ اسارت‌بخش و سُنّتِ زن‌ستیز و حکومتِ تبعیض‌گذار، استوار و محکم ایستاده است و حقّ و آزادیِ زنانه‌ی خود و هم‌وطنان و هم‌جنسانِ خود را، نجیبانه و عفیفانه استیفا می‌کند. جرأتِ نظری و معرفتیِ این زن‌ِ آزاد و حقّ‌مدار، در این است که با تبرِ خرد بت‌های ذهنی را شکسته و با تیغِ تجربه مقدّساتِ عقیدتی را شکافته است. با اجتهاد در اصول، مجتهدانه در دین و اندیشه‌ی دینی نظر افکنده و برداشت و تفسیری نو از دیانت درانداخته است. صدیقه وسمقی، با جرأت نظری، جرأت عملی خود را هم نشان داد، این بار با شکستن بت‌های اجتماعی و شکافتن مقدّساتِ سیاسی. با حرکت‌ و کُنشِ سیاسی و مدنی، این بار در برابر حاکمیّتِ بت‌‌پرست و مقدّس‌مآب قدّ علم کرد. و این‌گونه بود که صدیقه وسمقی، زنِ دلیر و جسور، شهامتِ خویش در بیرون جهیدن از انقیاد و تعبّد و تسلیم، و شجاعتِ خود در آزاد شدن از بند و اسارت و تبعیض را رُخ نمایاند. به او آفرین باید گفت، به صد زبان و عمل.

برای حکومتِ مذهبی، که سوار بر قدرتِ دینی است، چیزی بدتر از آن نیست که اهلِ دین و ایمان، در برابر مذهبِ اسارت‌بخش، کیشِ رهایی‌بخش و آزادگذار برداشت و روایت کنند؛ متدیّنان و مؤمنانی پیدا شوند که در دین‌داری و ایمان‌ورزی خود، از قیمومتِ دولتِ دینی و دینِ دولتی خارج شوند، خود را از ولایت و رهبریّتِ مذهبیِ قدرت رها کنند، خویشتن را از تسلیم و اطاعت آزاد سازند و ایمان خود را از انقیادِ حکومت نجات دهند و دین خود را از دولت خلاصی دهند. این تجربه، بسی برای حکومتِ دینی و ولایتِ مذهبی، تلخ و ناگوار است، همان‌قدر که برای سُنّتِ دموکراتیک و فرهنگِ لیبرال، تولّد برداشتِ رهایی‌بخش از دین و تربیتِ دیندارانِ دموکرات و مؤمنانِ آزادمنش، بسی شیرین و گوارا ست.  صدیقه وسمقی، یک چهره از دین و دینداریِ آزاد و آزاده است که با کشفِ حجاب، با سکولارها و لائیک‌های آزاد و آزاده همراه شد.

بسیار طبیعی است که حکومتِ مذهبی، که نیروی خود را از دیندارانِ مقیّد و مؤمنان تسلیم به خود می‌گیرد، از جرأت و شهامتِ زنان آزاد و رهایی چون صدیقه وسمقی در هراس و وحشت باشد و به زور و قهر، او را به بند بکشد. بر دینداران است که صدای او باشند.
https://t.me/shahrvand_sabz/1416
@shahrvand_sabz

صدیقه وسمقی: در «بیدادگاه» حاضر نخواهم شد

در پی صدور کیفرخواست صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و استاد دانشگاه زندانی در اوین، او اعلام کرد که در آن «بیدادگاه» حاضر نخواهد شد.

در پیام خانم وسمقی آمده است: «دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. در آن حضور پیدا نمی‌کنم و نمی‌خواهم با این قضاتِ جور مواجه بشوم.» به گزارش صفحه اینستاگرامی صدیقه وسمقی، کیفرخواست او با اتهامات «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» صادر و در بند زنان زندان اوین به وی ابلاغ شده است.

احضار خانم وسمقی به دادگاه در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها از وخامت حال این زندانی حکایت دارد و ضربان قلب او به بیش از ۱۲۰ و فشار خون او به بالای ۱۶ رسیده؛ اما چون حاضر به پذیرش حجاب اجباری برای اعزام به بهداری زندان نشده است مسئولان زندان او را حتی به بهداری زندان نیز اعزام نکرده‌اند.
@kaleme

 


جشن نوروزتان پیروز و شاد باد

رکود کم‌سابقه در بازارهای نوروزی
حذف «خرید عید» از سبد هزینه‌ها

مشاهدات خبرنگار «زمانه» از پایتخت ایران نشان می‌دهد که در هفته‌های منتهی به نوروز، گَرد رکود بر بازارهای قلب تجارت ایران نشسته است. گزارش‌ها از دیگر بازارهای ایران هم این مشاهدات را تایید می‌کند.
 باز کنیدبه شکل پی‌دی‌اف به اشتراک بگذارید
در حالی که به طور سنتی بخش قابل توجهی از سود سالانه کسبه از بازار شب عید تامین می‌شود، مشاغل مختلف از نبود مشتری و شرایط سخت کسب و کار شکایت می‌کنند. کاهش قدرت خرید به تمام سطوح درآمدی آسیب جدی زده است و کمتر کسی را می‌توان یافت که بدون دغدغه قادر به تامین همه مایحتاج زندگی باشد.
اظهارات فعالان صنفی از مشاغل مختلف نشان می‌دهد بازار پوشاک، میوه و شیرینی که معمولا با نزدیکی به پایان سال رونق می‌گیرد، امسال با استقبال سرد خریداران مواجه شده و ضرر قابل توجهی به عرضه‌کنندگان تحمیل شده است. یکی از دلایل اصلی ظهور این وضعیت، حذف اقلام نوروزی از سبد معیشت افراد است. سرپرست‌های خانوار که با هزینه‌های سنگین اجاره مسکن، بهداشت و دارو، حمل‌ونقل و مایحتاج روزانه مواجه شده‌اند توان پرداخت هزینه‌ میهمانی‌ها و سفرهای نوروزی را ندارند و به همین دلیل خرید شب عید را در سبد هزینه‌های خود کم‌رنگ‌تر کرده‌اند.
در حالی که حداقلی‌بگیران مانند هرسال چشم به جلسات تعیین دستمزد دوخته‌اند، اخبار ناامیدکننده‌ای از چانه‌زنی اعضای شورای عالی کار به گوش می‌رسد و از قرار معلوم امسال هم قرار نیست کسری دستمزد کارگران جبران شود. ضعف ناشی از تورم در قدرت خرید شاغلان به افول تقاضا در بازارها منجر شده و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های تولید مانند قیمت مواد اولیه و مالیات ادامه فعالیت برای کسب‌وکارها را سخت کرده است.
پوشاک به کالای «اضطراری» تبدیل شده
گزارش‌ها از بازار پوشاک حاکی از رکود بی‌سابقه در شب عید است، به گفته مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، این محصول از سبد مصرف پنج دهک پایین حذف شده و آنها فقط در شرایط اضطرار پوشاک می‌خرند. به گفته او دهک ۹ و ۱۰ هم خیلی از خرید پوشاک داخلی استقبال نمی‌کنند و سراغ پوشاک خارجی می‌روندί

کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران: جمهوری اسلامی مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است
۲۸ اسفند ۱۴۰۲

مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران مرگ تحت بازداشت مهسا (ژینا) امینی را یک «مرگ غیرقانونی» خواند و خواستار پاسخگو کردن حکومت ایران در این ارتباط شد. تصویری از مراسم بزرگداشت مهسا امینی در هند. آرشیو
سارا حسین، مسئول کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران، روز دوشنبه ٢٨ اسفند در جلسه مربوط به گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
به گفته او، برخی از حملات نظام‌مند جمهوری اسلامی علیه غیرنظامیان به‌ویژه قتل، تجاوز جنسی، شکنجه، ارعاب و سرکوب مبتنی بر مسائل قومی و مذهبی «جنایت علیه بشریت» بوده است.
سارا حسین با اشاره به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران در آبان ۱۴۰۱ از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت متاسفانه جمهوری اسلامی طی این مدت به درخواست‌ها برای بازدید این کمیته از ایران پاسخ نداده است.
خانم حسین در ادامه افزود به رغم تمام محدودیت‌ها، کمیته حقیقت‌یاب موفق شد ۲۷ هزار سند و مدرک را از داخل ایران جمع‌آوری کند. ί

هشدار سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و فائو نسبت به بروز قحطی در غزه
اخبار روز


سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو نیز در تازه‌ترین گزارش خود نوشت که خطر قحطی غزه را تهدید می‌کند و واقعیت‌های تلخ این منطقه را آشکار می‌سازد . © – / AFP
همزمان با آغاز عملیات جدید ارتش اسرائیل در بیمارستان شفا در شهر غزه، سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و فائو روز دوشنبه ۱۸ مارس ۲۸ اسفند، نسبت به بروز قحطی در این منطقه هشدار دادند
به گزارش ار. اف. ای بنا بر تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد که در روز دوشنبه در تارنمای این سازمان منتشر شد، مردم غزه هر روز از گرسنگی می‌میرند و این منطقه در آستانه خطر قحطی قرار دارد.
در همین حال، تدروس ادهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت نیز در مورد خطر قحطی در غزه هشدار داد. وی با انتشار پیامی در شبکۀ اجتماعی اکس، گرسنگی مردم غزه را «ویرانگر» توصیف کرد. دبیرکل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که بیش از یک میلیون نفر در غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند
کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، هم با انتشار پیامی در شبکۀ اجتماعی اکس نوشت که خطر قحطی در شمال غزه جدی است. طبق این پیام، کودکان در شمال غزه هر روزه بر اثر سوء تغذیه و کمبود آب جان خود را از دست می‌دهند.
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، فائو نیز در تازه‌ترین گزارش خود نوشت که خطر قحطی غزه را تهدید می‌کند و واقعیت‌های تلخ این منطقه را آشکار می‌سازد . این نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد همچنین خواستار گشایش مسیرها برای کمک رسانی به مردم غزه شد
همزمان با هشدارهای جهانی در مورد تشدید بحران گرسنگی و خطر قحطی در غزه، گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش اسرائیل بار دیگر یک عملیات نظامی را بیمارستان شفا، بزرگترین مجتمع درمانی غزه آغاز کرده است.
بلینکن : صد در صد جمعیت غزه در ناامنی غذایی به سر می برد
وزیر امور خارجۀ آمریکا، آنتونی بلینکن، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در فیلیپین و پیش از سفر به مصر و عربستان با استناد به داده‌های سازمان ملل، وضعیت ناامنی غذایی در غزه را وخیم خواند و گفت که صد در صد جمعیت غزه در وضعیت ناامنی غذایی شدید به سر می‌برد و اساساً چنین وضعیتی اولین بار است که روی می‌دهد. ί

15.Mδrz 2024

کتیبه باستانی گنجنامه در همدان هدف اصابت نارنجک دستی قرار گرفت

کتیبه گنجنامه همدان که هدف اصابت نارنجک دستی قرار گرفته است
یکی از کتیبه‌های تاریخی گنجنامه همدان متعلق به دوران هخامنشی هدف مواد محترقه قرار گرفته و آسیب دیده است.
بر پایه تصاویر منتشرشده در رسانه‌های ایران، در شرایطی‌که هیچیک از این سنگ‌نبشته‌های ۲۵۰۰ ساله به سیستم‌های محافظتی مجهز نبوده‌اند، قسمتی از یک کتیبه به دلیل اصابت و انفجار مواد محترقه سیاه شده است.
حمیدرضا حیدری، معاون میراث فرهنگی همدان، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا زمان این رویداد را شامگاه چهارشنبه ۲۳ اسفند، یک شب پس از مراسم چهارشنبه سوری، ذکر کرد و افزود: کتیبه باستانی گنجنامه از دو نقطه هدف مواد محترقه قرار گرفته است.
او عنوان کرد که به خود کتیبه آسیبی نرسیده است و وعده داد که عملیات پاک‌سازی ظرف مدت «امروز و فردا» انجام خواهد شد.
این در شرایطی‌ است که مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در مهرماه سال جاری گفته بود که کتیبه‌های گنجنامه در حال حاضر در معرض آسیب قرار ندارند.
محسن معصوم‌علیزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به نمونه‌های مشابه کتیبه‌های گنجنامه در سراسر ایران تاکید کرده بود که «این اثر در طول زمان به دلیل نوع و محل قرارگیری و حتی عوامل جوی آسیب جدی ندیده و در حال حاضر نیز در معرض آسیب نیست
پیشتر اعلام شده بود که کتیبه‌های ۲۵۰۰ ساله گنجنامه ثبت ملی شده‌اند و تابع ضوابط میراث‌فرهنگی هستند.
در این حال، مرجان حاجی‌رحیمی، یکی از کاربران اینستاگرام و مدیر روابط عمومی ایکوم ایران، در صفحه خود نوشت: «چرا این همه سال، چنین اتفاقی برای این کتیبه که بالای کوه و در فضای آزاد حکاکی شده، رخ نداده و حالا که مردم به میراث فرهنگی‌شان حساس‌تر شده اند و نسبت به سال‌های گذشته کمتر از نارنجک‌های دستی و پر سر و صدا استفاده می‌نند، این فاجعه رخ داد؟»
او همچنین نوشت: «چرا هیچ حفاظتی از این کتیبه دو هزار و اندی ساله نمی‌شده؟»
«
کم‌توجهی جدی» به نگهداری‌ از آثار تاریخی و جذابیت‌های گردشگری ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون بارها مورد انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.
خبرگزاری ایسنا در خرداد سال جاری در واکنش به خطر تخریب «سازه آرامگاه سعدی» در شیراز گزارش داد: «مقبره سعدی در شیراز به واسطه کم‌توجهی جدی به نگهداری‌های فنی و تخصصی، در معرض مخاطراتی قرار گرفته است که اگر بی‌توجه از کنارشان بگذریم، ویرانی آن را باید نظاره‌گر باشیم
این در شرایطی است که عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در آذرماه سال جاری اعلام کرد که هنوز بودجه مصوب این وزارت‌خانه تخصیص داده نشده است. ί

ادامه حمله‌های اسرائیل به غزه ـ نتانیاهو زیر فشار است
نیروهای اسرائیلی در آخرین حمله‌های خود به غزه ده‌ها نفر را کشتند. آمریکا و اتحادیه اروپا فشارهای خود را برای ارسال کمک‌ها به غزه از طریق زمینی بیشتر کرده‌اند. واشنگتن تحریم‌های تازه‌ای را علیه شهرک‌نشین‌های اسرائیلی اعمال کرد.

یک مرد فلسطینی آواره همراه با وسایلش روی گاری در میان آوار خانه‌های ویران‌شده در منطقه حمد، غرب خان یونس در جنوب نوار غزه ـ ۱۴ مارس ۲۰۲۴ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
۲۴ اسفند ۱۴۰۲
 باز کنیدبه شکل پی‌دی‌اف به اشتراک بگذارید
بنا به گزارش شبکه الجزیره، نیروهای اسرائیلی در حمله‌های ۲۴ ساعت اخیر خود ده‌ها فلسطینی را در غزه کشته و زخمی کردند. آن‌ها به یک انبار در اردوگاه پناهندگان نصیرات و یک خانه در اردوگاه آوارگان بوریج در مرکز غزه حمله کردند که دست‌کم ۱۷ کشته برجای گذاشت.
در حمله به اردوگاه آوارگان بوریج ۹ نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند. این منطقه زیر بمباران شدید قرار گرفت.
در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان نصیرات واقع در مرکز غزه نیز دست‌کم هشت نفر کشته شدند.
الجزیره همچنین از کشته شدن ۱۵ فلسطینی در خان یونس خبر داد.
مقام‌های غزه همچنین گفتند در حالی که شمار زیادی از ساکنان غزه منتظر کامیون‌های کمک‌رسانی بودند، تیراندازی نیروهای اسرائیلی شش فلسطینی را که برای دریافت کمک‌ها به میدان کویت در شمال غزه رفته بودند کشت و ده‌ها نفر را زخمی کرد. ί

انتقاد تند رهبر اکثریت سنای آمریکا از سیاست نتانیاهو در غزه
چاک شومر با متهم کردن نتانیاهو به پیشبرد"سیاست‌های خطرناک و تحریک‌آمیز" گفت که "آمریکا باید از اهرم خود برای متقاعد کردن او جهت تغییر مسیر استفاده کند". اظهارات رهبر اکثریت سنای آمریکا با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است.

چاک شومر: اسرائیل به مصالح اسرائیل آسیب می‌رساند
چاک شومر، رهبر اکثریت سنای ایالات متحده که در دست حزب دمکرات است، پنج‌شنبه ۲۴ اسفند در انتقادی شدید از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، او را "مانع اصلی صلح" دانست.
شومر گفت که نتانیاهو "در اکثر موارد تسلیم فشارها و خواست‌های افراط‌گرایان درون دولت شده است".
او با متهم کردن نخست‌وزیر اسرائیل به "ارجح دانستن بقای سیاسی خود به مصالح اسرائیل"،  افزود که اگر «نتانیاهو به سیاست‌های خطرناک و تحریک‌آمیز خود ادامه دهد، آمریکا باید از اهرم خود برای متقاعد کردن او جهت تغییر مسیر استفاده کند».
او در ادامه گفت که نتانیاهو دیگر پاسخگوی ضرورت‌ها نیست و در اسرائیل باید انتخابات برگزار شود.
این عضو حزب دمکرات آمریکا که خود یهودی است، مخالفت اسرائیل با راه حل تشکیل دو کشور را  یک "اشتباه فاحش" توصیف کرد و خواهان آن شد که مذاکره‌کنندگان در مناقشه اسرائیل و غزه هر اقدامی که امکان برقراری آتش‌بس، زمینه آزادی گروگان‌ها و کمک‌رسانی به غزه را فراهم کند، انجام دهند.
واکنش‌های متفاوت در اسرائیل و آمریکا
اظهارات شومر واکنش‌های متفاوتی را در اسرائیل و آمریکا برانگیخته است.
میخائیل هرتسوگ، سفیر اسرائیل در آمریکا، در واکنش به انتقاد شومر، او را تلویحا به دخالت در امور داخلی اسرائیل متهم کرد و آن را در شأن و صلاحیت یک هم‌پیمان اسرائیل ندانست.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، سخنرانی رئیس اکثریت سنای آمریکا را نشانه‌ای از فاصله‌گیری بزرگترین حامیان اسرائیل در آمریکا از همراهی و حمایت از نتانیاهو توصیف کرد.
او گفت که «نتانیاهو آسیب  بزرگی برای تلاش ملی در پیروزی در جنگ و حفظ امنیت است»
ί

اسرائیل پیشنهاد جدید حماس را برای آتش‌بس در غزه «رد کرد»

منبع تصویر،REUTERS
۲۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵ مارس ۲۰۲۴، ۰۶:۳۹ GMT
اسرائیل جدیدترین پیشنهاد‌های حماس برای برقراری آتش بس در غزه را «رد کرده و گفته است که این گروه همچنان خواسته‌های غیرواقعی» خود را مطرح می‌کند.
حماس دیروز پیشنهاد جدید به میانجی‌های مذاکرات آتش‌بس داد و آن را «چشم‌اندازی جامع» توصیف کرد.
رسانه‌های اسرائیل پیشنهاد تازه حماس را اتفاق مثبت دانسته بودند، اما دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه‌ای رسمی آن را رد کرده است.
در بیانیه نخست‌وزیر اسرائیل، حماس به عدم تمایل برای پیشرفت در مذاکرات متهم شده است. ί


ترکیه-اسرائیل: تداوم یک رابطه پُر ابهام
Jean Marcou، مارس  2024
در حالی که جنگ غزه مشاجره کلامی را بین آنکارا و تل آویو تشدید کرده ، روابط بین دو کشور همچنان ادامه دارد. پیوندها و همگرایی بین اسرائیل و ترکیه همچنان قوی و ریشه دارند. اولین واکنش ترکیه به آغاز جنگί

در اعتراض به نقش دولت آلمان در نسل‌کشی غزه؛
نخستین زن آفریقایی برنده‌ی مدال گوته، مدالش را پس داد

ترجمه‌ی سپیده جدیری
کانون زنان ایرانی
زوکیسوا وانر، نخستین زن آفریقایی برنده‌ی مدال گوته، در اعتراض به همدستی دولت آلمان با اسرائیل در نسل‌کشی غزه، مدال خود را پس داد.
این نویسنده‌ی برجسته‌ی آفریقایی، در نامه‌ای دلایل بازگرداندن مدالش را شرح داده است. ترجمه‌ی بخش‌هایی از نامه‌ی او را در ادامه می‌خوانید.
«
نام من زوکیسوا وانر است، نویسنده‌، ویراستار، کاردار موزه‌ و ناشری که قاره‌ی آفریقا را میهن خود می‌داند. من در سال ۲۰۲۰ نخستین زن از قاره‌ی خودم بودم که مدال گوته را دریافت کردم
«
مدال گوته را انیستیتو گوته به غیرآلمانی‌هایی اعطا می‌کند که به پیشبرد روابط فرهنگی بین‌المللی کمک چشمگیری کرده‌اند. صحیحش این است که بگوییم این جایزه در واقع، نشان افتخار رسمی جمهوری فدرال آلمان است
«
و اما علت بازگرداندن مدال گوته از طرف من:
من می‌دانم که آلمان به خاطر هولوکاست، محکوم است. بله می‌دانم.
این که آلمان در این مورد احساس گناه می‌کند، امر شایسته‌ای است و باعث می‌شود که مقابل بی‌وجدانیِ گذشته‌ی خود قرار بگیرد.
اما همین موضوع باعث شده که موضع آلمان در رابطه با نسلکشی جاری در فلسطین حتی شرم‌بارتر نیز بشود. به عنوان یک آفریقایی که از بیرون به ماجرا نگاه می‌کند، آرزویم این است که دولت آلمان به همان میزان، بابت نسل‌کشی در نامیبیا، هررو و تانزانیا ابراز پشیمانی کند. و این آرزوی من نیز به همان میزان مهم است، که دولت آلمان حین بازتاب دادن شعار «دیگر تکرار نمی‌شود»*، تصدیق کند که این شعار در مورد همگان صدق می‌کند. اما در عوض دارم می‌بینم که آلمان دوباره در بزنگاه نسل‌کشی، در سمت نادرست ایستاده است.
علاوه بر این، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرده است که جمهوری فدرال آلمان و ایالات متحده‌ی آمریکا بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح به اسرائیل هستند. اکنون با کشته شدن بیش از سی هزار نفر در غزه، لحظه‌ی آن فرا رسیده است که جمهوری فدرال آلمان خود را گناهکار اعلام کند اما در عوض، به نظر می‌رسد که حمایت خود را از دولت بسیار مسئله‌دارِ اسرائیل، دو برابر نیز کرده  است
«
این‌گونه است که می‌بینم دیگر نمی‌توانم ساکت بمانم یا مدال اعطایی دولتی را که تا به این حد در رابطه با رنج انسان‌ها سنگدلانه برخورد می‌کند، نزد خود نگه دارم
آلمان پیش از این، خود مستقیما به نسل‌کشی مردمان هررو و نامیبیا و همچنین نسل‌کشی یهودیان و کولیان دست زده بود.
*
شعاری که آلمانی‌ها علیه جنایات نازی‌ها سر داده بودند.
منبع: اینستاگرام landpalestine

 

آیا کریدور اقتصادی هند-غرب آسیا-اروپا می‌تواند با ابتکار کمربند و جاده چین مقابله کند؟
تارنگاشت عدالت
جمعه، ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
نویسنده:عباس هاشمی
مترجم: م. قربانی
برگرفته از: نیو ایسترن آوتلوک منتشر شده در تاریخ: ۶ مارس ٢٠٢۴

گسترش نفوذ چین در سه قاره از طریق طرح کمربند و جاده، رقبای منطقه‌ای و جهانی خود، یعنی هند و آمریکا را آشفته خاطر ساخته است. کشورهای غربی، به رهبری آمریکا، طرح کریدور اقتصادی هند-غرب آسیا-اروپا (از این پس هند به اروپا) را در اجلاس سران گروه۲۰ که در ۱۰ سپتامبر در دهلی نو برگزار شد، راه‌اندازی کردند. امارات، عربستان سعودی، هند، اتحادیه اروپايی، ایتالیا، آمریکا، فرانسه و آلمان بخشی از این پروژه هستند و یادداشت تفاهمی برای ساخت این مسیر تجاری ۴۸۰۰ کیلومتری امضاء کردند. دلیل اصلی ایجاد این کریدور ساختن یک مسیر تجاری جایگزین برای کانال سوئز است. به این منظور، این کریدور تقویت ارتباط و حمل‌ونقل بین آسیا و اروپا را در نظر دارد.
پیش‌بینی می‌شود کریدور هند به اروپا نیازهای روزافزون انرژی و امنیت اروپا را برآورده سازد. علاوه بر این، این پروژه به آمریکا کمک می‌کند تا با افزایش نفوذ خود به اهداف امنیت ملی خود دست یابد. دو کریدور مجزا، کریدور شرقی و کریدور شمالی تحت طرح پیشنهادی پروژه هند به اروپا ایجاد خواهد شد. پروژه اول پیوندی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند به وجود می‌آورد، در حالی‌که پروژه دوم اروپا را به خلیج (فارس) متصل می‌کند. یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کریدور شمالی، طرح راه‌آهن امارات-عربستان-عمان است که به حمل‌ونقل کالا و خدمات و هم‌چنین به تقویت اتصال دیجیتال بین کشورهای هند، اردن، اسرائیل، عربستان و اروپا کمک می‌کند. ί

ایران از نگاه نهادهای اطلاعاتی آمریکا؛ از چالش جانشینی تا چشم‌انداز بازگشت اعتراضات
۲۲/اسفند/۱۴۰۲
رادیو فردا

نشست اخیر مدیران مجموعه‌های اطلاعاتی آمریکا در مجلس سنا
در گزارش سالانه این نهادهای اطلاعاتی که به موضوعات و کشورهای مختلف پرداخته شده، جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از تهدیدهای ایالات متحده در نظر گرفته شده است.
آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود ایران را به عنوان یکی از تهدیدکنندگان منافع، متحدان و نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه نامیدند که تلاش دارد ضمن تثبیت قدرت منطقه‌ای، تهدیدات علیه خود و خطر درگیری نظامی مستقیم را به حداقل برساند.
در این گزارش همچنین با اشاره به سابقه حملات سایبری ایران در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا، هشدار داده شده که ممکن است جمهوری اسلامی در جریان انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه سال آینده آمریکا با اقداماتی چون ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز و انتشار اطلاعات نادرست، تلاش کند که فرایند انتخابات آمریکا را با اخلال روبه‌رو سازد.
در گزارش سالانه این نهادهای اطلاعاتی که به موضوعات و کشورهای مختلف پرداخته شده، جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از تهدیدهای ایالات متحده در نظر گرفته شده است. در ادامه این گزارش به نکات کلیدی مربوط به ایران می‌پردازیم.
سیاست‌های ایران در خاورمیانه
در بخش مربوط به اقدامات و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه امده است که از نظر این نهادهای اطلاعاتی «ایران به تهدید منافع، متحدان و نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه ادامه خواهد داد و قصد دارد موقعیت نوظهور خود را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت کند و در عین حال تهدیدات علیه رژیم و خطر درگیری نظامی مستقیم را به حداقل برساند».
در خصوص مناقشه غزه این سند تأکید دارد ایران تلاش می‌کند خود را به عنوان قهرمان «آرمان فلسطین» معرفی کند و از درگیری‌های اخیر در غزه برای تقبیح اسرائيل و تشویق کشورهای عربی منطقه برای انصراف از گرم‌ شدن روابط خود با اسرائيل استفاده کند.
جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنین با اشاره به روابط دیرپای میان جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیان نزدیک به خود در منطقه تأکید کرده که تهران دهه‌ها با ایجاد روابط و ارائه حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و تشکیلاتی از شرکای خود در سراسر خاورمیانه از جمله حزب‌الله و حوثی‌ها حمایت کرده است تا با شکل‌گیری «محور مقاومت» که کنسرسیومی متشکل از گروه‌های تروریستی است به اهداف خود در منطقه دست یابد. ί

تهران «مذاکرات غیرمستقیم» ایران و آمریکا در عمان درباره رفع تحریم‌ها را تأیید کرد
اخبار روز
پنجشنبه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

ایرنا، خبرگزاری دولت ایران به نقل از «یک منبع آگاه» از ادامه «تبادل پیام‌ها و گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا» «در چارچوب مذاکرات رفع تحریم‌ها» خبر داد.
پیش از این، روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارشی از انجام یک دور مذاکرات محرمانه میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ و همچنین برنامه هسته‌ای ایران خبر داده بود.
یک روز پس از انتشار این گزارش، خبرگزاری ایرنا به نقل از منبع آگاه خود خبر روزنامه «فایننشال تایمز» مبنی تبادل پیام میان ایران و آمریکا درباره تحولات دریای سرخ را تکذیب کرد.
ایرنا به نقل از «منبع آگاه» خود نوشت که «تبادل پیام‌ها و گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا صرفاً محدود در چارچوب مذاکرات رفع تحریم است
این مقام آگاه که در گزارش ایرنا به هویت او اشاره‌ای نشده است، اگرچه به طور مستقیم به موضوع «مذاکرات ایران و آمریکا در عمان» اشاره نکرده، اما گفته است: «رفع تحریم‌های ظالمانه همواره در دستور کار اولویت‌دار طرف ایرانی بوده و همانگونه که بارها بیان شده است، تبادل پیام با طرف‌های مقابل با هدف انتقال شفاف مواضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ادامه داشته است
او در ادامه تأکید کرده است: «تبادل پیام‌ها و گفت‌وگوهای غیرمستقیم صرفاً محدود در چارچوب مذاکرات رفع تحریم است و پیامی درباره تحولات دریای سرخ مبادله نشده است
گزارش «فایننشال تایمز» از «مذاکرات محرمانه» ایران و آمریکا
در حالی که حملات شبه‌نظامیان حوثی در دریای سرخ که تاکنون به ۱۵ کشتی تجاری آسیب وارد کرده و حملات آمریکا به مواضع این گروه در یمن همچنان ادامه دارد، منابع آگاه به نقل از مقامات آمریکایی و ایرانی خبر دادند که واشینگتن در سال جاری مذاکرات محرمانه‌ای با ایران انجام داده تا تهران را متقاعد کند از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات این گروه به کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده کند. ί

مایسا (فاطمه) اکبری:‌ روایت زن جوانی که به جرم سکوت‌نکردن محبوس شد
نازیلا معروفیان در این گزارش زن جوانی را معرفی‌ می‌کند که به گفته خودش «یک حکومت با تمام نیروهایش از او هراس دارد». پرونده‌ قضائی مایسا اکبری باوجود ابتلای او به سرطان پستان، همچنان باز و در انتظار صدور حکم است.
نازیلا معروفیان

۲۴ اسفند ۱۴۰۲
 باز کنیدبه شکل پی‌دی‌اف به اشتراک بگذارید
قیام ژینا و جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقطه عطفی بود در استمرار و پافشاری مردم ایران و به ویژه زنان برای دستیابی به حقوق برابر، عدالت و گذار از جمهوری اسلامی؛ زنانی که هر روز با روش‌های گوناگون و البته مسالمت‌آمیز در حال مبارزه با رژیمی تمامیت‌خواه هستند.
پاییز ۱۴۰۲ اخبار و ویدیوهایی از یک دختر دبیرستانی به نام آرمیتا گراوند منتشر شد. دختر ۱۷ ساله‌ای که پس از بی‌هوش شدن در مترو، حدود یک ماه در بیمارستان فجر تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش در کما بود و سپس جان باخت. او به دلیل نداشتن مقنعه در مترو با افرادی بر سر حجاب درگیر شده و او را هُل دادند که در نتیجه آن به زمین می‌افتد و سرش به یک میله آهنی برخورد می‌کند.
۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ در حاشیه مراسم چهلم آرمیتا، اخباری در خصوص بازداشت یک شهروند به اسم مایسا (فاطمه) اکبری منتشر شد.

مایسا(فاطمه) اکبری
مایسا اکبری، زنی ۲۲ ساله اهل شمال ایران است که به شغل آرایشگری در تهران مشغول است. او چهلم آرمیتا گراوند تصمیم گرفت برای همراهی با خانواده او بر سر مزار آرمیتا حاضر شود. مایسا اکبری در خلال مراسم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته منابع مطلع در این مراسم چندین نفر دیگر هم بازداشت شدند که در این میان تنها هویت مایسا اکبری منتشر شد.
مایسا اکبری ۱۰ روز را در انفرادی بازداشتگاه ۲۰۹ متعلق به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گذراند. به گفته منابع مطلع، اکبری با وجود بیماری و دردهای فراوان در ناحیه سینه از دریافت دارو و خدمات پزشکی محروم مانده بود. او در زمان بازداشت چندین مرتبه مورد خشونت فیزیکی و کلامی بازجویان و عوامل بازداشتگاه قرار گرفته است.
پس از ۱۰ روز انفرادی، دادسرا حکم تبرئه مایسا اکبری را صادر کرد و او آزاد شد.
بهمن‌ ۱۴۰۲ ابلاغیه‌ای برای مایسا اکبری صادر شد که در آن از او خواسته شده بود ۱۵ بهمن‌ ۱۴۰۲ در دادسرای «شهید مقدس اردبیلی» یا همان دادسرای امنیتی اوین حاضر شود. اکبری به محض حضور در دادسرا بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
مایسا اکبری در طول بازداشت با وجود دردهای فراوانی در ناحیه سینه از خدمات پزشکی و دریافت دارو محروم بود. به رغم اعتراض‌های او و درخواست برای انتقال به بیمارستان، مسئولان زندان از اعزام اکبری به مراکز درمانی خودداری کردند.
در زمان بازداشت مایسا اکبری در زندان اوین، فایل صوتی‌ای از تماس تلفنی او با خانواده‌اش منتشر شد که مایسا در آن می‌گوید:
یک حکومت با تمام نیروهایش از من هراس دارد؛ پس من به خودم افتخار می‌کنم.
مایسا اکبری سرانجام پس از ۲۵ روز بازداشت، در ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ از زندان اوین با وثیقه یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی آزاد شد.
او پس از آزادی از زندان برای درمان به پزشک مراجعه کرد و با دادن آزمایش‌های مختلف متوجه شد که دردهای او در زندان به دلیل ابتلا به سرطان پستان بوده است.
مایسا به همین خاطر به‌زودی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
پرونده مایسا اکبری با وجود ابتلا به بیماری سخت سرطان همچنان باز بوده و در انتظار صدور حکم است.
شهروندان دیگری هم با وجود ابتلا به بیماری‌های سخت از جمله سرطان، زندانی و تحت شکنجه قرار گرفته اند. آرش صادقی و سمانه نوروز مرادی تنها دو نمونه هستند که با وجود سرطان در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس شدند.
دی‌ماه ۱۴۰۲ صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین خبر از افزایش فشارهای امنیتی بر زنان زندانی داد. به نوشته اکانت اینستاگرام نرگس محمدی، بیش از ۲۰ تن از زنان بند سیاسی در زندان اوین با وجود وخامت وضعیت جسمی‌شان و ابتلا به بیماری‌های سرطان، لوپوس، پارکینسون، تومور مغزی و قلبی از اعزام به بیمارستان و دریافت مرخصی درمانی محروم مانده‌اند.
در سال‌های اخیر زندانیان سیاسی بسیاری از جمله ساسان نیک‌نفس، بکتاش آبتین، بهنام محجوبی و جواد روحی در زندان جان خود را از دست دادند.
 
جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیتی در قبال جان باختن‌ این زندانیان سیاسی نپذیرفت.

13.Mδrz 2024

بایدن، ترامپ، نتانیاهو و ایران
شنبۀ گذشته نهم مارس جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: گمان می‌کنم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با سیاستی که در جنگ با حماس در پیش گرفته، بیش از آنکه یاریگر اسرائیل باشد به آن آسیب می‌رساند.
البته او پشتیبانی‌اش را از حق اسرائیل برای تعقیب و مجازات حماس پس از حملۀ ۷ اکتبر اعلام کرد، اما از نتانیاهو خواست که در فکر بی‌گناهانی باشد که جانشان را در این جنگ از دست می‌دهند.

شنبۀ گذشته نهم مارس جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: گمان می‌کنم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با سیاستی که در جنگ با حماس در پیش گرفته، بیش از آنکه یاریگر اسرائیل باشد به آن آسیب می‌رساند. AP - Evan Vucci
رئیس جمهور آمریکا از ماه‌ها پیش هشدار داده بود که اسرائیل به دلیل افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه در معرض خطر از دست دادن حمایت بین‌المللی قرار دارد. او در مصاحبۀ تلویزیونی روز شنبه گفت که شمار بالای کشته شدگانِ فلسطینی برخلاف آن چیزی است که اسرائیل خود را نمایندۀ آن می‌داند و افزود که این اشتباه بزرگی است.
رئیس جمهور امریکا هم‌چنین گفت که برای او تهاجم احتمالی اسرائیل به شهر رَفَح که در آن بیش از 1.3 میلیون فلسطینی پناه گرفته‌اند، «خط قرمز» است، اما این را نیز افزود که او هرگز به اسرائیل پشت نخواهد کرد. برای او دفاع از اسرائیل امری حیاتی است. بنابراین، هیچ خط قرمزی سبب نمی‌شود که او از دادن سلاح‌هایی مانند سامانۀ «گنبد آهنین» که نگهدارغیرنظامیان اسرائیلی در برابر حملات موشکی است، خودداری کند ί

بولتن خبری… چهارشنبه‌سوری در ایران با شعار آزادی و اعتراضات ضدحکومتی
اخبار روز


ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهند که شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اسفند (۱۲ مارس) در تهران، اصفهان، رشت، سنندج، زاهدان و قروه مراسم چهارشنبه سوری به همراه شادی و رقص برگزار شده است.
دویچه وله گزارش داد در میدان شهرداری رشت گروهی از مردم شعار “آزادی، آزادی، آزادی” سردادند. در شهرک اکباتان تهران شرکت‌کنندگان در مراسم چهارشنبه سوری یاد آرمیتا گراوند را گرامی داشتند.  آرمیتا گراوند، دختر دانش‌آموز ۱۶ ساله‌ای است که به طرز مشکوکی دچار صدمه مغزی شد و پس از حدود چهار هفته در بیمارستان جان باخت. بسیاری کشته‌شدن این دانش‌آموز را یک قتل حکومتی نظیر آنچه برای ژینا مهسا امینی رخ داد، می‌دانند.  خبرگزاری مهر با انتشار فیلمی از قروه نوشته است که “مراسم جشن چهارشنبه‌سوری با آتش‌گردانی، روشن کردن آتش و رقص کردی و موسیقی برگزار شد”.  در کردستان دایه‌ شریفه، مادر رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی که سال ۹۷ اعدام شد، همزمان با چهارشنبه‌سوری در حرکتی نمادین در مخالفت با اعدام‌ها، یک طناب دار را به آتش کشید. در اصفهان مقامات تلاش کردند از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ممانعت کنند و مسیرهای ورود به کوه صفه و محله ناژوان را مسدود کردند.  رسانه‌های حکومتی در انتشار اخبار چهارشنبه‌سوری بیشتر به مصدومیت‌ها اشاره کردند که در مقایسه با سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است. وبسایت تابناک از “حمله با نارنجک به خودرو آتش نشانی” و “کور کردن چشم و سوزاندن صورت با پرتاب نارنجک به سمت اشخاص” گزارش داده و نوشته است که اینها “بخشی از صحنه‌های وحشتناکی بود که اشخاص بی‌فرهنگ در چهارشنبه سوری امسال خلق کردند”. 
۴۰ درصد ایرانیان زیرخط فقر و ۳۰ درصد در آستانه آن هستندί

سال ۱۴۰۲ با انبوه مطالبات متحقق‌نشده معلولان به پایان می‌رسد
چند روز مانده به پایان سال، عیدی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هنوز پرداخت نشده است، یک عروسک‌گردان معلول را در خیابان‌های مراغه کتک زدند و کمپین معلولان در نامه‌ای به تحقیر افراد دارای معلولیت در صدا و سیما اعتراض کرد و در بیانیه‌ای دیگر، فهرستی از مطالبات معوقه معلولان را منتشر کرد.

سه‌شنبه ۱۵ اسفند، کمپین معلولان در گزارشی از موارد تعرض، تجاوز و ضرب‌وجرح معلولان و دریافت شهریه‌های نامتعارف ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان مهرآفرین کرج خبر داد. ί

حقوق زنان
رنج فروخورده زنان فلسطینی
۴ مارس ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد گزارشی درباره تجاوز و تعرض های جنسی اِعمال شده بر زنان اسرائیلی ها در ۷ اکتبر منتشر کرد. این گزارش بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت، ولی درمورد گزارش دیگری که سازمان ملل درباره رفتار با زنان فلسطینی منتشر کرده، به ویژه درمورد تجاوز و تعرض های جنسی ای که آنان از زمان آغاز جنگ غزه متحمل می شوند، این بازتاب گسترده رسانه ای وجود نداشته است.

نویسنده Meriem LA R I B I برگردان شهباز نخعي  
۸ تن از کارشناسان سازمان ملل متحد (ONU) (۱) در ۱۹ فوریه زنگ خطر را به صدا درآوردند. آنها در بیانیه ای «نگرانی خیلی عمیق» خود را نسبت به اطلاعاتی که «از منابع مختلف» به دست آمده ابراز کردند. این کارشناسان از اعدام های فوری، تجاوز، تعرض های جنسی، ضرب و جرح و تحقیر زنان و دختران جوان فلسطینی در غزه و ساحل غربی رود اردن سخن می گویند. آنها «اتهاماتی باورپذیر درمورد تجاوزات آشکار به حقوق بشر» را مطرح می کنند که زنان و دختران فلسطینی «قربانی های آن بوده و همچنان هستند» (۲.ί-)


حمایت عمومی از «مادر قمی»؛ دفاع حکومتی‌ها از طلبه فیلمبردار
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱ مارس ۲۰۲۴
دویچه‌ وله: واکنش‌های گسترده به ویدئوی درگیری میان یک زن با یک روحانی در قم بر سر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. مقام‌های حکومتی با عباراتی همچون "ابتذال" و "هتاک" علیه زن حاضر در این ویدئو، از روحانی مزبور حمایت کردند.
واکنش‌های گسترده به ویدئوی درگیری میان یک زن که حالا اغلب به عنوان "مادر قمی" شناخته می‌شود، با یک روحانی در یک مرکز درمانی در قم همچنان ادامه دارد. این روحانی بدون اجازه از یک مادر که بدون حجاب اجباری کودکش را در آغوش گرفته فیلمبرداری کرد که با اعتراض مادر به او همراه شد. مادر در ادامه از روحانی خواست تا فیلم را از موبایلش پاک کند؛ خواسته‌ای که از سوی فرد روحانی مورد پذیرش واقع نشد.
در یکی از جدیدترین واکنش‌ها در این خصوص، میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی ضمن دفاع از روحانی حاضر در این ویدئو نوشت: «اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود.»
نیلی "بخشی از برخورد قضایی با جرایم عمومی" را "مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان" دانست و نتیجه گرفت که "عکس گرفتن از کسی که در ملا عام کاری بر خلاف شرع و قانون و عرف انجام می‌دهد خودش عرف روزگار رسانه است."
ί+

 

چرنیشفسکی کیست
http://hame4you.blogfa.com/post/117
دانشمند تاجیک ولى صمد »
« کارل مارکس در دفتر کار خود تصویر چرنیشفسکی را در قاب ساده کوچکی آویخته بود‌. زندگی طولانی و پُر فاجعه چرنیشفسکی و روح شکست ناپذیر او ، مارکس را سخت مجذوب خود کرده بود و به همین دلیل سبود که برای آزادی وی هرمان لاپتین را ( با اسناد جعلی ) از لندن به سیبری می فرستد تا بتواند وی را از آنجا فراری سازد. اما دریغ که هرمان لاپتین خود نیز شناخته و گرفتار همان «مزار روحی روس» که مارکس به سیبری عنوان داده بود می شود . مارکس بعد از بر باد رفتن این نیت نیک خود ، در دلش این آرزو را پروراند که در خصوص راه پُر فاجعه زندگی اندیشه های طوفانی چرنیشفسکی اثری بنویسد و این بسیار شگفت است که مارکس برای بهره گیری از شیره ی نوشته های چرنیشفسکی منتظر ترجمه آلمانی آن‌ها نماند و زبان روسی را آموخت و تنها با کوشش خویش آثار چرنیشفسکی را از روسی به آلمانی برگرداند .

انگلس در باره‌ی چرنیشفسکی می‌گوید « وی بزرگترین متفکر روس است و روسیه از بسیاری جهات بی اندازه بدو وامدار است و مرگ او لکه ی ننگی بر دامن الکساندر دوم خواهد ماند » و لنین نیز در باره‌ی او می‌گفته است « چرنیشفسکی راهبر روند انقلاب و دموکراسی در تاریخ معارف پروری روسی طی سال های دهه 60 قرن نوزدهم است . این چرنیشفسکی با داستان « چه باید کرد » خویش وجود مرا زیر و رو کرده است »ί

آخرین دیدار
اوایل اسفند ماه ۱۳۶۲ بود. غروب دلگیر یک روز زمستانی در زندان اوین.
بند "آموزشگاه" ، سالن ۳ ،شماره اتاقش باشد برای وقتی دیگر. باشد برای "روزی که خلق بداند" .
پاسدار سالن در را باز کرد و مسئول اتاق را خواست:
"
امشب می روید به حسینیه".
این کمی نامعمول بود. آن شب با شبهای دیگری که ما را به اجبار برای تماشای نمایشهای تواب بازی و تواب سازی در "حسینیه زندان" می بردند تفاوت داشت.
اگر چه رفتن به حسینیه اجباری بود، اما در عین حال ما از رفتن خودداری نمی کردیم و گاه بسته به شرایط خوشحال هم می شدیم زیرا برای ما امکان نوعی خبرگیری و تماس با سایر اتاقها را فراهم می کرد.
این بار وقتی با چشم بند به حسینیه وارد شدیم و چشم بندها را کمی بالاتر بردیم صحنه کاملا تفاوت داشت:
صدای کرکننده تواب ها که شعار می دادند:
"
جماران گلباران، توده ای تیرباران".
زندانیان تواب را در سطح حسینیه در صفوف فاصله دار چیده بودند به طوریکه در فاصله بین آنها بتوانند زندانیان اتاقهای "سرموضعی" را بنشانند.
با وارد شدن هر اتاق از "سرموضعی" ها شعارها شدت میگرفت و مشت و لگد ، توهین و تحقیر از جانب تواب ها نثار ما می شد. پاسدارها با سکوتشان از کار توابها پشتیبانی می کردند. ضربات سنگین مشت و لگد و دمپایی از هردوطرف وارد می شد.
یک دیواره طولی برزنتی قسمت زنان را از مردان جدا
می کرد. در آنجا هم وضع به همین منوال بود.
اسدلله لاجوردی و نوچه اش مجید قدوسی، آماده کارگردانی، در پایین صحنه ، نزدیک به بخش زنان نشسته بودند. ساعت های حدود ۹- ۱۰ بود که *ناخدا افضلی* را به همراه ۹ نظامی دیگر با شعار:
"
جماران گلباران، توده ای تیرباران" به روی صحنه آوردند. لاجوردی پس از تکرار مطالب کلیشه ای همیشگی که موضوع آن ثابت بود و به هیچ مورد مشخصی بستگی نداشت، با خوشحالی وغرور جنون آمیزش حکم اعدام متهمین را از سوی ری شهری خواند و از متهمین و در راس آنها*** ناخدا افضلی*** خواست که اگر حرفی دارند ، قبل از اجرای حکم که تا ساعاتی دیگر خواهد بود بزنند.
هیچ یک از گروه نظامیان سخنی خارج از چارچوب
کلیشه های ندامت نکردند که گواه بر اظهار پشیمانی واقعی و قبول اتهام خیانت و جاسوسی باشد. آنها و بویژه *افضلی* تاکید داشتند که قصدشان همواره خدمت به مردم و میهن بوده است. *افضلی* تاکید داشت که تخصصش می توانست مفید واقع شود. این اشاره او بود به "دادگاهش" که درآنجا گفته بود من می توانم بسیاری از مطالب رشته های مهندسی دانشکده فنی را تدریس کنم.
در این میان، از جمله***، شاهرخ جهانگیری ***کلام خود را، با حافظ چنین آغاز کرد که خود گویای بسی ناگفته هاست :
"
در نظربازی ما بی خبران حیرانند    
  
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند "
وقتی که در حدود ساعت ۱۱ گروه را از صحنه می بردند، *فرزاد جهاد* با سری بلند و چهره ای خندان دستش را به نشانه پیروزی به سوی ما بالا برد.
ما را با غم و حسرتی نازدودنی در دل و تن های کوفته درعبور از تونل کتک، به اتاق هایمان بازگرداندند.
آنهارا در سحرگاه روز بعد یعنی چند ساعت پس از آخرین دیدار به جوخه سپردند.
بعد ها با خود اندیشید م که این غمنامه ی بیداد همان تکرار حکایت سهراب است و کمتر به حماسه ی آرش می ماند.
"
بسیار قصه ها که به پایان رسید و باز
غمگین کلاغ پیر ره آشیان نجست
اما هنوز در تک این شام می پرد
پرسان و پی کننده هر قصه از نخست"
(
مهره سرخ سیاوش کسرایی)
ابراهیم رستاک - هفدهم مارس ۲۰۱۳ برابر با بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۹۱

چهارشنبه سوری در طهران قدیم
🏻جعفر شهری
🔸دو روز مانده به شب چهارشنبه‌سوری، آب‌های حوض و حوضچه‌های خانه‌ها را عوض می‌کردند‌، به این صورت که قبلا زن‌ها ظرف‌های دم دستی و سپس هر چیز کثیف شستنی را مانند لباس‌ها می‌شستند، آب می‌کشیدند و روی بند پهن می‌کردند و به نیت اتصال خانواده، از کنار به یکدیگر گره می‌زدند، سپس کمی سرکه و ذغال داخل حوض و حوضچه‌ها می‌ریختند و آب‌ها را به نیت بیرون ریختن سیاهی، ترشی و چرک‌دلی از خانواده به جوی کوچه می‌ریختند و آب تازه روی حبهٔ نبات یا حبهٔ قندی که هر یک از اعضای خانواده پیش از پر کردن حوض و حوضچه در آن می‌اندازند، می‌ریزند. آب، روشنایی و صفای تازه به خانه می‌آورد و کسی تا در رفتن «توپ سال نو» و آمدن عمو نوروز، حق دست زدن به آن را نداشت. ί
ویدیو: شهروز کریمی از قاشق‌زنی شیراز

چند درصد از پنج میلیون ایرانی خارج از کشور؛ به ایران رفت‌وآمد دارند؟

از پنج میلیون ایرانی مقیم خارج از کشورند؛ حدود ۸۵۰ هزار نفر (٪۱۷) به ایران رفت‌وآمد دارند
کمتر از ۱۳ هزار ایرانی ساکن خارج از کشور در سامانه «پرسمان تردد» وزارت امور خارجه درخواست ثبت کرده‌اند
ایندیپندنت فارسی
 - علیرضا بیگدلی، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعا کرد که حدود پنج میلیون ایرانی خارج از ایران زندگی می‌کنند که بیشتر آن‌ها در کشورهای آمریکا، ترکیه، کانادا، بریتانیا و آلمان سکونت دارند.
ادعای این مقام رسمی جمهوری اسلامی درباره مهاجرت پنج میلیون ایرانی در حالی است که آمارهای غیررسمی از مهاجرت حدود هفت تا هشت میلیون ایرانی به کشورهای مختلف دنیا حکایت دارد. با این حال مقایسه همین آمار پنج میلیون نفری وزارت امور خارجه با تعداد افرادی که به ایران تردد می‌کنند، اثبات می‌کند که بالغ بر چهار میلیون ایرانی پس از مهاجرت هرگز به ایران بازنگشته‌اند.
بر مبنای گفته‌های معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه، در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۸۵۰ هزار ایرانی به صورت منظم به ایران رفت‌‌وآمد می‌کردند که این آمار در دوران همه‌گیری کرونا کاهش یافت و اکنون نیز نزدیک به همان رقم سال ۱۳۹۸ است. ί

نقش فراموش شده فمینیست های کشورهای شرق و جنوب،
«
مادربزرگهای سرخ» جنبش بین المللی زنان

فمینیسم که امروز به یکی از موضوعات داغ رسانه ای تبدیل گشته و مقالات بسیاری را به خود اختصاص می دهد دارای تاریخچه ایست که زوایای ناشناخته بسیاری دارد. به عنوان مثال به سهم کشورهای بلوک شرق سابق در دستاوردهای زنان به ندرت اشاره می شود. باید دانست که اتحاد بین سازمان های زنان کشورهای شرقی و مستعمرات سابق جنوب نقش عمده ای در پیشبرد برابری جنسیتی در سراسر جهان داشته است. ί
نویسنده Kristen R. Ghodsee برگردان مرمر کبير 

06.Mδrz 2024

اطلاعیه مطبوعاتی مرکز زنان سازمان ملل متحد
از اوایل اکتبر تاکنون ۹۰۰۰ زن در غزه کشته شده‌اند
در حالی که جنگ در غزه به پنج ماه خود نزدیک می شود، زنان غزه همچنان از تاثیر ویرانگر آن رنج می‌برند. این جنگ برای هیچکس استثنا قائل نیست، داده‌های مرکز زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان در ابعاد بی‌سابقه‌ای کشته و زخمی می‌شوند. این روزها سازمان ملل متحد در مورد قحطی قریب الوقوع هشدار داد، علاوه بر آن مرکز زنان این نهاد با اشاره به ۷ واقعیت موجود استدلال می‌کند که چرا جنگ در غزه در عین حال جنگ علیه زنان است.
۱ - تا به امروز حدود ۹۰۰۰ زن توسط نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شده‌اند. این رقم احتمالا دست کم گرفته شده است، زیرا گزارش شده است که بسیاری از زنانی که در زیر آوار مانده و مرده‌اند همانند سایرین، نامشان به  این آمار راه نیافته است.
۲- با تداوم هر روز جنگ در غزه با ابعاد فعلی، به طور متوسط ۶۳ زن  در  یک روز کشته می شوند. - تخمین زده می‌شود که روزانه ۳۷ مادر کشته می‌شوند، خانواده‌هایشان ویران شده و درجۀ حفاظت از فرزندانشان کاهش می‌یابد.
بیش از ۴ نفر از ۵ زن (۸۴درصد) گزارش می‌دهند که خانواده‌ی آنها فقط نیمی یا حتی کمتر از میزان مواد غذایی را که قبل از شروع جنگ مصرف می‌نردند، به‌دست می‌آورند. مادران و زنان بالغ کسانی هستند که وظیفه تامین غذا را بر عهده دارند، اما از نظر استفاده آخرین، کمتر و ضعیف‌تر از دیگران تغذیه می‌شوند.
۳- ۴ نفر از هر ۵ زن (۸۴ درصد) در غزه نشان می‌دهد که حداقل یکی از اعضای خانواده انها در هفته گذشته مجبور به عدم صرف غذا شده است. در ۹۵ درصد از این موارد، مادران کسانی هستند که بدون غذا می‌مانند تاحداقل یک وعده‌ی غذایی را برای تغذیه فرزندان خود تامین کنند.
۴- کل جمعیت ۲.۳ میلیون نفری غزه ظرف چند هفته‌ی آینده با سطح حاد ناامنی غذایی مواجه خواهند شد که بالاترین میزان ثبت شده است.
۵- غزه در استانه گرسنگی قرار دارد. تقریبا ۹ نفر از هر ۱۰ زن (۸۷ درصد) گزارش می‌دهند که دسترسی به غذا نسبت به مردان سخت تر است.
۶- برخی از زنان در حال حاضر به مکانیسم‌های مقابله‌ای سخت‌تر مانند جمع‌آوری غذا در زیر آوار یا میان زباله‌ها متوسل می‌شوند.
۱۰ سازمان از ۱۲ سازمان زنان مورد بررسی در غزه گزارش دادند که تا حدی عملیاتی هستند و خدمات واکنش اضطراری ضروری را ارائه می‌دهند.
۷- با وجود تلاش‌های فوق‌العاده آنها، کمتر از یک درصد از بودجه جمع‌آوری شده از طریق درخواست‌های ۲۰۲۳ به سازمان‌های ملی یا محلی مدافع حقوق زنان رفته است. هدایت بودجه به این سازمان‌ها برای پاسخگویی به نیازهای قریب به اتفاق زنان و خانواده‌ها و جوامع آنها و اطمینان از این‌که صدای زنان غزه نادیده گرفته نمی‌شود، بسیار مهم است.

نفر اول انتخابات تهران نماینده ۶ درصد مردم است /در برگه‌های رأی بجای نام کاندیداها قیمت کالاها را نوشته‌ اند/مسئولان معنی اینکارها را درک می کنند؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت؛
راهیابی فقط ۱۴ نفر در مرحله اول انتخابات به مجلس و کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم برای مشخص شدن ۱۶ نفر دیگر، نشان‌دهنده مشکلاتی است که مردم در انتخاب افراد مطلوب خود دارند و به همین دلیل برگه‌های رأی را نتوانستند پر کنند.
طبق آمارها، مشارکت در تهران ۲۳/۶۷ درصد واجدین شرایط رأی در این شهر بود که کمتر از یک چهارم است. هیچیک از کاندیداهای تهران حتی نفرات اول نتوانستند یک سوم آراء همین ۲۳ درصد شرکت‌کنندگان را کسب نمایند. مهم‌تر اینکه واجدان شرایط رأی دادن در تهران ۱۰/۳۰۰/۱۹۱ نفرند و نفر اول منتخب تهران ۵۹۷/۷۷۰ رأی را به خود اختصاص داده که متأسفانه کمتر از ۶ درصد واجدین شرایط است.
علاوه بر اینها دو نکته مهم دیگر نیز در مورد انتخابات تهران قابل تأمل هستند. یکی تعداد افرادی که در مرحله اول به مجلس راه یافته‌اند و دوم میزان آراء باطله.
#
چند_ثانیه
@chandsanieh

 

دو نکتۀ به نسبت بدیهی!
اول، وقتی افرادی، گروه‌هایی، جماعاتی به هر دلیلی موضع تحریم یا عدم‌شرکت در یک انتخابات را در پیش می‌گیرند، نتیجۀ آن انتخابات منطقاً نباید برایشان کمترین اهمیتی داشته باشد. به عبارت دیگر، عدم‌شرکت یا تحریم به معنای این است که هر فرد و گروهی نامش از صندوق بیرون آمد، برایشان علی‌السویه است. اگر جز این باشد، یعنی برایشان مهم باشد که چه کسانی مثلاً برندۀ انتخابات شده‌اند، موضع تحریم یا عدم شرکت‌شان عملی لغو و تصمیمی نااندیشیده و معطوف به پشیمانی می‌شود!
موضع من و شماری از دوستانم در انتخابات سال 84 عدم شرکت در انتخابات بود. بعد محمود احمدی‌نژاد از صندوق رأی بیرون آمد. عده‌ای برآشفتند و متعرض‌مان شدند. حرف من به آنها این بود که من وقتی به موضع عدم شرکت رسیده‌ام، یعنی پیشاپیش خود را برای اعلام نام هر یک از کاندیداها به عنوان "طرف پیروز انتخابات" آماده کرده‌ام. احمدی نژاد که سهل است اگر [....]هم نامش از صندوق بیرون می‌آمد برای من تفاوتی نمی‌کرد و علی‌السویه بود!
دوم، وقتی گفته می‌شود مجلس امکان ایجاد تغییر و تحول مهمی در کشور ندارد، یعنی هر جماعتی که با "متر و معیار"های تعیین شده در خارج از مجلس زاویه داشته باشد، پس از تسخیر مجلس نیز کاری از پیش نخواهد برد، حال این زاویه‌دار بودن چه از موضعِ اصلاح‌طلبی باشد و چه از موضع سوپرانقلابی!
در حال حاضر، متر و معیارهای تعیین‌شده در خارج از مجلس، نوعی دست به عصایی و احتیاط و سیاست کجدار و مریز در هر دو حوزۀ داخلی و خارجی است. چند نمایندۀ پرهیاهو و خیره‌سر سوپرانقلابی از داخل مجلس نمی‌توانند این وضع را به سود خود به هم بزنند. اگر بخواهند به هم بزنند، سر جایشان نشانده می‌شوند. آنها فقط هنگامی در پیشبرد منویات‌شان موفق می‌شوند که گردونۀ سیاست کلان در خارج از مجلس به سمت علاق آنها به چرخش در آید. در آن صورت چه در مجلس باشند و چه خارج از آن، ماجرا خیلی توفیر نمی‌کند!
#
احمد_زیدآبادی
@ahmadzeidabad

💠استاد دانشگاه تهران: انصافا باید جایزه داد به کسانی که باعث شدند ۱۴ نماینده اول تهران زیر ۵ درصد آرای مردم را داشته باشند

کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در روزنامه شرق نوشت:
🔹️
کشاندن مردم به پای صندوق رأی وظیفه احزاب است نه حاکمیت. چرا باید کل حاکمیت خود را خرج دعوای سانا، مانا، پانا، جانا و... کند؟
🔹️
مردم در صورتی به پای صندوق می‌آیند که احساس کنند رأی آنان معنایی دارد. چرا باید امنیت ملی خرج شماری اندک از آدمیان شود که نیازمند الفبای درس سیاست هستند؟
🔹️
کسانی که در پشت صحنه، گرداننده فضای سیاسی بوده‌اند و کشور را به جایی رسانده‌اند که ۱۴ نماینده اول آن در تهران با کمتر از پنج درصد از واجدان شرایط به مجلس بروند، الحق که شایسته جایزه ویژه! سیاسی‌اند.
🔹️
دعوت مردم به پای صندوق رأی کار احزاب و سنت‌های جدی سیاسی است، نه کار چند پدرخوانده، خواننده، هنرپیشه و ورزشکار. آنگاه که این فرصت از کشور و نظام گرفته شود، منتظر تغییری جدی در اقبال مردم به صندوق رأی نباید بود.
#
صبح_ما
🆔 @sobhema_ir

05.Mδrz 2024


به مناسبت ۸ مارچ، روز جهانی زن
🔻 جلسۀ نخست رویداد «من زن‌ام
🔹 میزبان:
امیلی امرایی
🔹 با حضور:
فاطمه باباخانی
سمیه توحیدلو
نرگس جودکی
مژگان خلیلی
زینب صالحی
🔸 تاریخ: چهارشنبه ۱۶ اسفند
🔸 زمان: ساعت ۱۹
🔹 شرکت در این رویداد برای تمام پژوهشگران آزاد است
🔹 لینک شرکت در جلسه:
www.skyroom.online/ch/tardidschool/zan
#
مطالعات_زنان
@womenstudies

تعریف صلح
اولیور پی. ریچموند

تعریف صلح و ابعادش کارِ دشواری است. هیچ تعریف واحدی از صلح وجود ندارد. اولین گام عبارت است از ارائه‌ی دو تعریفِ محدود و گسترده از صلح. تعریف محدود عبارت است از پایان یافتن خشونتِ آشکار بدون رفع عللِ اساسیِ آن؛ تعریف گسترده‌تر عبارت است از صلح لیبرال یا صلح توأم با عدالت. وضعیت کنونی در قبرس و کره ــ صف‌آراییِ نیروهای نظامیِ قبرسی‌های یونانی‌تبار و ترک‌تبار و همچنین نیروهای نظامیِ کره‌ی شمالی و کره‌ی جنوبی در دو طرف یک منطقه‌ی حائل ]نوار سبز[ ــ و معاهده‌ی صلح نافرجامِ پس از پایان جنگ جهانیِ اول (پیمان ورسای) را می‌توان «صلح منفی» نامید. اما صلحِ گسترده‌تر به توافق‌نامه‌ی صلح و ایجاد کشور صلح‌طلب، جامعه‌ی صلح‌دوست و نظم منطقه‌ایِ صلح‌آمیز می‌انجامد، شاید مطابق با همان الگوی عامِ «صلح مثبت» که یوهان گالتونگ (متولد ۱۹۳۰) ارائه کرده است. مثال بارزِ صلح مثبت، تأسیس «اتحادیه‌ی اروپا» بر ویرانه‌های جنگ جهانیِ دوم است. صلح مثبت می‌خواهد به خشونتِ ساختاریِ بنیادین بپردازد و آن را از میان بردارد. در گامِ بعدی می‌توان چارچوبی ترکیبی برای صلح ارائه کرد که متضمّنِ همزیستیِ نظام‌های سیاسی و اجتماعیِ به‌شدت متفاوت است. یکی از نمونه‌های این رویکرد توافق‌نامه‌ی صلح میان مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۸ است که از طریق آن دو کشور و دو جامعه‌ی به‌شدت متفاوت به توافق محدودی دست یافتند بی‌آنکه تمام اختلافاتِ عمیقشان رفع شود. یک نمونه‌ی جدیدتر عبارت است از صلحی ترکیبی که از زمان پایان اشغال تیمور-لِسته توسط اندونزی در سال ۱۹۹۹ پدیدار شده است.
هر یک از انواع صلح سطوح متفاوتی از امنیت و حقوق را برای جامعه فراهم می‌کند: صلحِ محدود ساده است و تا زمانی که روابط قدرت دست‌نخورده بماند پایدار خواهد بود؛ صلحِ گسترده‌تر پیچیده‌تر و در عین حال عادلانه‌تر است؛ صلح ترکیبی حتی از این هم پیچیده‌تر و عادلانه‌تر است اما شاید به علت پیچیدگی‌اش ناپایدارتر باشد. وقتی پای هر نوع صلحی در میان است با پرسشی اساسی مواجه‌ایم: آیا برای دستیابی به صلح باید دشمنانِ خود را به زانو درآوریم، آن‌ها را شبیه به خود کنیم، یا اینکه تفاوت‌هایشان را بپذیریم و با آن تفاوت‌ها کنار بیاییم؟
صلح منفی
فهم محدود از صلح عبارت است از فقدان خشونتِ آشکار (از قبیل جنگ یا درگیریِ خفیف) هم میان کشورها و هم در داخل کشورها. چنین صلحی ممکن است به شکل آتش‌بس یا توافق بر سر تقسیمِ قدرت باشد، یا در درون نظام سیاسیِ خودکامه‌ای برقرار شود. در چنین حالتی یک کشور، یا گروهی در جامعه، از طریق خشونت یا شیوه‌های ظریف‌تری (به عبارت دیگر، نه صلح، نه جنگ) بر کشور یا گروه دیگری سلطه می‌یابد. مزیت چنین صلحی سادگی‌اش است اما به علت اتّکا بر آرایش‌های قدرتی که همواره در حال تغییرند، شکننده و ناپایدار است. ί


iran-emrooz.net | Tue, 05.03.2024, 10:26
اعدام دست‌کم ۸۳۴ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران
دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۸۳۴ را اعدام کرد که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.
این اعدام‌ها که اخیرا بیشتر با طناب دار صورت گرفته است، نسبت به سال ۲۰۲۲ که ۵۸۲ اعدام انجام شد، ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» در گزارش مشترکی که در هفته جاری منتشر کردند، می‌گویند اعدام بیش از ۸۰۰ نفر در ایران طی یک‌سال بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می‌شود. در آن سال دست‌کم ۹۷۲ نفر اعدام شدند.
این دو گروه حقوق بشری، جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که از مجازات اعدام برای «گسترش ترس» در جامعه به‌دنبال اعتراضات گسترده‌ای بهره می‌گیرد که در سال ۱۴۰۱ پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می کند».
او با «سرسام‌آور» خواندن آمار اعدام‌ها در ایران افزود: «ما با حکومتی سرکوبگر، ناکارآمد و فاسد مواجهیم که توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود تلاش می‌کند».
گزارش یاد شده تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی هشت معترض، از جمله شش معترض «زن، زندگی، آزادی» را که در «محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و فاقد بدیهی‌ترین اصول دادرسی به مرگ محکوم شده بودند، اعدام کرد». یک معترض هم در اوایل سال ۲۰۲۴ اعدام شده است. ί

 

شانزدهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران؛ جمهوری اسلامی صدرنشین اعدام زنان در جهان است

برپایی چوبه‌های دار نمادین. کاروان خودروها در تورنتو در کانادا برای اعلام همبستگی با معترضان در ایران - شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱
شانزدهمین «گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳» صبح روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، طی مراسمی توسط سازمان حقوق بشر ایران در پاریس، پایتخت فرانسه، منتشر شد.
بخش فارسی صدای آمریکا در اینجا چکیده‌ای از مهم‌ترین نکته های گزارش امسال را منتشر می‌کند.
درباره گزارش
پیش گفتار این گزارش ۱۴۶ صفحه‌ای شامل سخنانی از پنج مدافع برجسته حقوق بشر؛ شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳، روبرت بدینتر وزیر دادگستری فقید فرانسه، نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳، محمد رسول‌اف فیلم ساز برجسته ایرانی و کنشگر ضد اعدام، و آتنا دائمی مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق است.
این گزارش که توسط سازمان حقوق بشر ایران با همکاری سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» تهیه شده، به تعداد اعدام‌ها طی سال ۲۰۲۳، روند اعدام‌ها نسبت به سال‌های گذشته، چارچوب قانونی و رویه‌ها، اتهامات، توزیع جغرافیایی و تفکیک ماهانه اعدام‌ها پرداخته است.
گزارش امسال همچنین فهرست مجرمان زن و نوجوان اعدام‌شده طی سال گذشته میلادی را منتشر کرده است.
گزارش سال ۲۰۲۳ نتیجه تلاش و کار سخت اعضا و حامیان سازمان حقوق بشر ایران و داوطلبانی است که در زمینه تهیه، مستندسازی، گردآوری، تحلیل، و نگارش محتوای گزارش مشارکت کردند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند
به گفته آقای امیری‌مقدم، «هراس‌افکنی در جامعه تنها راه این حکومت برای حفظ قدرت و مجازات مرگ مهمترین ابزارش برای این کار استί

جاوید رحمان در گزارشی به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد

جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در جدیدترین گزارش خود بار دیگر از افزایش موارد صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
او در این گزارش که برای پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر تهیه کرده است می‌گوید، دستکم ۸۳۴ تن در سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند، که در مقایسه با سال پیش از آن ۴۳ درصد افزایش داشته است.
جاوید رحمان با اشاره به اعتراضات سال‌های گذشته، به‌ویژه ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، از بازداشت‌ خودسرانه، ناپدیدسازی‌ اجباری، شکنجه، اعدام‌ شتاب‌زده و نبود محاکمه عادلانه معترضان ابراز نگرانی کرده است.
او از کوتاهی مقام‌های جمهوری اسلامی برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف در موارد گوناگون نقض حقوق شهروندان ابراز تاسف کرده و بر حق مردم ایران در بیان عقاید و برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز تاکید کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای، به بازداشت شهروندان خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی نیز پرداخته و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرده است.
جاوید رحمان در ادامه از تداوم الگوی بازداشت شهروندان خارجی و ایرانی‌های دوتابعیتی از سوی دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان شده است.
او در بخش دیگری از گزارش به وضعیت زنان و دختران در ایران پرداخته و با اشاره به تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری، از نقض ادامه‌دار حقوق زنان و دختران مدافع پوشش اختیاری ابراز نگرانی کرده است. ί

شورای خلیج فارس: ایران حقی در میدان گازی آرش ندارد
۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۴۰۲ اسفند ۱۴, دوشنبه
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای اعلام کردند کویت و عربستان به صورت مشترک و انحصاری مالک ذخایر میدان گازی "آرش" هستند. ایران در واکنش، این ادعاها را "بی‌اساس" دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه در واکنش به بیانیه مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گفت ایران "مواضع اصولی خود را مبتنی بر قوانین بین‌الملل بارها اعلام کرده و طرح ادعاهای بی‌اساس هیچ حقوقی را برای مدعی ایجاد نخواهد کرد."
ناصر کنعانی ضمن تاکید بر اهمیت استمرار "مذاکرات سازنده فنی و حقوقی" میان ایران و کویت، خواستار آن شد که "از بیان چنین مسائلی در رسانه‌ها پرهیز شود" چراکه به گفته او "طرح چنین موضوعاتی در رسانه‌ها هیچ کمکی به حل مشکلات نمی‌کند."
بیشتر بخوانیدعربستان و کویت: حق انحصاری میدان آرش متعلق به ما است
اشاره کنعانی به بیانیه مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است که روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه منتشر شد.
این کشورها در بیانیه خود، با تاکید بر اینکه فقط دو کشور کویت و عربستان به‌ صورت مشترک و انحصاری مالک ذخایر میدان گازی "الدرّه" هستند، افزودند "کشور دیگری سهمی از این میدان گازی ندارد."
میدان گازی "الدرّه" که در ایران، میدان "آرش" ‌نامیده می‌شود، در شمال خلیج فارس قرار دارد و بیش از شصت سال پیش کشف شد. ایران حدود سه دهه پیش مذاکراتی را با کویت برای تعیین مرزهای دریایی آغاز کرد که نیمه‌تمام ماند و پس از آن نیز به رغم اصرار کویت و عربستان از ادامه آن طفره رفت.
بیشتر بخوانیدجوانب و علل مناقشه بر سر میدان گازی آرش
در ماه‌های گذشته موضوع مالکیت این میدان گازی به مناقشه‌ای دامنه‌دار میان جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس بویژه کویت و عربستان تبدیل شده است.
در یکی از جدیدترین موارد در این خصوص، مردادماه گذشته عربستان و کویت در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند "حق بهره‌برداری" از این میدان "به طور انحصاری به آنها تعلق دارد."  
این بیانیه خشم جمهوری اسلامی را در پی داشت و وزیر نفت در دولت ابراهیم رئیسی تهدید کرده بود که ایران، "تضییع حقوق خود را تحمل نمی‌کند."
کویت با کمک شرکت چندملیتی "شل"، مستقر در بریتانیا، عملیات لرزه‌نگاری برای مشخص کردن شکل و فرم مخزن گازی را انجام داده و بر اساس آن اعلام کرده است که این میدان به‌ صورت کامل در آب‌های سرزمینی این کشور و عربستان قرار دارد.
در مقابل اما مقامات جمهوری اسلامی با خودداری از دعوت از شرکت‌های بین‌المللی برای انجام عملیات لرزه‌نگاری، مدعی هستند که شرکت نفت فلات‌قاره ایران عملیات لرزه‌نگاری در این میدان را قبلا انجام داده است و ۴۰ درصد مخزن در آب‌های ایران قرار دارد. ί

29.Februar 2024


فضای انتخاباتی در میان مردم تهران؛ انتخابات؟ بی خیال بابا!

علی خامنه ای رهبر حکومت گفته است «فضای انتخاباتی پرشور» باشد، انصاف نیوز در یک گزارش میدانی نظر مردم تهران درباره ی انتخابات جمعه را جویا شده‌است. گفت‌وگوها از ۵۰ نفر خانم و آقای بالای ۳۰سال در چهارراه ولیعصر تهران، ابتدای هفته‌ی جاری انجام شد. بیشتر خانم‌ها پوشش عرف جامعه را داشتند و برخی از شهروندان هم به محض شنیدن کلمه‌ی «انتخابات» از جواب‌دادن پرهیز می‌کردندί


بیانیه و فراخوان دانشجویان سراسر کشور علیه مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی
چه انتخابات جمهوری اسلامی و چه هر انتخابات دیگری که بخواهد ما مردم را از تعیین سرنوشت‌مان در خیابان به پای صندوق‌های رای حکومت جنایت‌کار اسلامی ببرد تا به ما قدرت انتخاب از بین جنایت‌کاران را بدهد؛ اعم از رفراندوم، رژیم‌چنج و هرگونه تعویض قدرت از بالای سر مردم، از نظر ما مردود است و به شدت علیه آن سازماندهی و مبارزه خواهیم کرد.
ما دانشجویان همانطور که قبلا هم در دانشگاه هنر اعلام کرده‌ایم بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه! ί

بازداشت ۵۰ نفر در آذربایجان غربی بابت دعوت به تحریم انتخابات

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی می‌گوید که ده‌ها نفر در این استان بابت انتشار مطالبی با محتوای دعوت به عدم شرکت در انتخابات بازداشت شدند. این، نخستین انتخابات در ایران پس از سرکوب خونین خیزش سراسری "زن، زندگی، آزادی" است.
در روزهای منتهی به برگزاری دوره دوازهم مجلس شورای اسلامی و دوره ششم مجلس خبرگان رهبری و همزمان با گزارش‌ها از سردی فضای سیاسی در ایران، فشارهای امنیتی برای حضور مردم در انتخابات افزایش یافته است.
در همین زمینه، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از شناسایی و بازداشت ۵۰ نفر "گرداننده صفحات مجازی" در این استان به دلیل آنچه که او "اقدام به تشویش اذهان عمومی و دعوت به عدم مشارکت در انتخابات" نامید، خبر داد.ί

نسيم خاكسار

یک قتل سهوی
گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی
یک هفته طول کشید تا خانواده الیاس توانستند جسد او را تحویل بگیرند. پیکر الیاس را در زادگاهش و در گورستانی در روستای «بند بنفش» در استان هرات به خاک سپردند. وقتی او را به خاک می‌سپردند برفی سنگین می‌بارید و چند کلاغ بر دیواری ویران نزدیک به قبر او نشسته بودند و چند کلاغ دیگر نیز قار قارکنان بر فراز جمعیت پرواز می‌کردند؛ وقتی قاری دعوت نشده‌ای بر سر مزار او قرآن می‌خواند. از این برف سنگین و حضور کلاغ‌ها و قاری دعوت نشده، خبری در جایی منتشر نشد، هم‌چنان که از گیجی و گریه‌های برادرزاده‌های دو قلوی الیاس که نمی‌دانستند بهتی را که از مرگ عموی جوان‌شان، بر چهره پدر ماتمزده‌شان نشسته چطور برای خودشان معنا کنند. به طور معمول این چیزهای پیش پا افتاده در روزنامه‌ها جایی برای انتشار ندارد.ί

سرورهای بنیاد مستضعفان هک شد؛ کاربران: «دعوای باندهای قدرت» بر سر «رانت و پول‌های بادآورده» است

حمله هکرها به سامانه‌های مختلف جمهوری اسلامی، این بار بنیاد مستضعفان
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه نهم اسفند، از «هک» سایت و اسناد «بنیاد مستضعفان» و «از دسترس خارج شدن وب‌سایت این نهاد توسط یک «گروه هکری» خبر داده‌اند.
تا زمان انشتار این گزارش، وب‌سایت بنیاد مستضعفان در دسترس نبوده است.
گروه هکری بختک تیر سال جاری نیز در اطلاعیه‌ای ضمن پذیرش مسئولیت حمله هکری به بنیاد شهید، اعلام کرده بود: «تمام سیستم‌ها، اطلاعات، و بکاپ‌های ستاد مرکزی» را حذف کرده است.
انتشار خبر این هک و برخی اسناد منتشر شده با واکنش‌هایی از سوی کاربران در فضای همراه شده است.
نریمان غریب، پژوهشگر امنیت سایبری، با انتشار برخی اسناد به دست آمده از هک روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی «ایکس»، به درخواست سپاه برای نصب تجهیزات مخابراتی بر «بام ساختمان‌های ستاد بنیاد و پلاسکو» با هدف فراهم شدن «امکان موقعیت یابی خطوط تلفن همراه، ارسال سیگنال‌های صوتی، پیام‌های متنی، صفحات وب و فایل‌های صوتی تصویری برای گوشی‌های هوشمند» اشاره کرده است. ί

از کتاب‌های ممنوعه تا گره‌گشایی از گیسوان برهنه
نگاهی به آثار روهیت چاولا
در این نوشتار درصددیم نگاهی به دو نمایشگاه متأخر روهیت چاولا، عکاس هندی بیندازیم؛ قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و اعتراض‌های پس از آن، الهام‌بخش او شد برای خلق آثاری درباره این‌که چگونه مردسالاری در نقاط مختلف جهان مو را دستمایه آزار و کنترل زنان قرار می‌دهد.

در این نوشتار درصددیم نگاهی به دو نمایشگاه متأخر روهیت چاولا بیندازیم؛ عکاس هندی‌ که دو دهه از عمرش را وقف عکاسی تبلیغاتی کرد، سپس تمرکزش را روی پروژه‌ها و دغدغه‌های هنری خود گذاشت و بیشتر به عکاسی پرتره روی آورد. تاکنون بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و حتی سیاستمداران مطرح روبه‌روی لنز دوربین او قرار گرفته‌اند. با این حال چاولا در دو نمایشگاه اخیر خود، «ممنوعه» و «گره‌گشایی از سیاست مو» رویکردی متفاوت در پیش گرفته است و به سخن خودش «هنر و ژورنالیسم» را با هم درآمیخته و آزادی بیان، حقوق زنان و مذمت سانسور و مردسالاری را دستمایۀ آثارش قرار داده است.
ممنوعه
ردیفی از کتاب‌هایی که هر کدام در برهه‌ای از تاریخ سانسور شده یا از منظر مذهبی یا سیاسی تهدید تلقی و ممنوع و غیرقابل‌چاپ تصور می‌شدند نظر بازدیدکنندگان مجموعه «ممنوعه» را به محض ورود جلب می‌کند. ί

 

متهم به قتل محمدرضا کلاهی به حبس ابد محکوم شد
دادگاهی در هلند رضوان تقی، رئیس یکی از بزرگترین کارتل‌های قاچاق مواد مخدر را بە حبس ابد محکوم کرد. او همزمان متهم بە مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای از جملە محمدرضا کلاهی عامل مظنون بە انفجار حزب جمهوری اسلامی بود.
سرانجام پس از محاکمەای کە شش سال و نیم طول کشید، دادگاهی در هلند "رضوان تقی"، رئیس یکی از بزرگترین کارتل‌های قاچاق مواد مخدر بە نام "فرشتگان مرگ" را به دلیل مشارکت در قتل‌های زنجیره‌ای، قاچاق مواد مخدر و اسلحه به حبس ابد محکوم کرد. او همزمان مظنون به قتل محمدرضا کلاهی، متهم اصلی بمب‌‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی بود.
جلسە دادگاه این شهروند هلندی-مراکشی روز سەشنبه ٢٧ فوریه (٨ اسفند)، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. دەها افسر پلیس با حمل اسلحەهای خودکار و در حالی کە ماسک بە صورت داشتند، مسئول تامین امنیت دادگاه بودند. همچنین آنها با پهپاد و بالگرد ساختمان دادگاه را تحت نظر داشتند.
دو متهم دیگر این پرونده "سعید رزوقی" ۵۱ ساله و "ماریو ر" ۴۴ ساله نیز بە حبس ابد محکوم شدند. همچنین ۱۴ متهم دیگر این پرونده با حکم ۲۱ ماه تا ۲۹ سال حبس روبرو شدند. ί

شیوه ی تولید سرمایه داری: گشایش ها، فاجعه ها، تنگناها و بن بست ها – سیاوش قائنی

درآمد
شیوه تولید سرمایه داری پیچیده ترین شکل و شیوه ی تولید کالایی بربنیان مالکیت خصوصی است. این شیوه ی تولید که در فرگشت تاریخ بشر، در میان سده های ۱۶ و ۱۹ میلادی׳ در روندی پُر رویداد پدید آمد، دستاوردهای سُترگ و دوران سازی׳ هم برای اقتصاد جهانی׳ و هم برای بشریت و تمدن بشری داشته است. سرمایه׳ ورای پیشداوری‌ها׳ سدِ راه های شکل گیری مناسبات تولیدی نوین و پیش روی نیروهای تولیدی بارآور׳ و مرزهای بازتولید شیوه های کهن زندگی را با پیکاری انقلابی در هم شکست و چشم اندازی تازه برای پیشرفت جامعه انسانی گشود. با این وجود، نمی توان از سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی سخن گفت، اما بر فاجعه ها، تنگناها، بحران ها و بن بست هایی که این شیوه تولید تا به امروز به همراه داشته است، چشم فرو بست.
واقعیت آنست که سرمایه داری در دوران زندگی خود نتوانسته و نمی تواند گریبانش را از چنگال بحران های ادواری مالی ـ اقتصادی رها کند. آخرین بحران مالی ـ اقتصادی در واپسین ماه های دوران ریاست جمهوری بوش پسر رخ داد: از رخ نمایی بحران ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸، که یکی از بحران های مهم تاریخ سرمایه داری بشمار می رود، به عنوان “جمعه ی سیاه” یا “سونامی مالی سده ی ۲۱” یاد می شود. پیامدهای بحران ۲۰۰۸ جز ورشکستگی بانکها و موسسات مالی در آمریکا نبود. این بحران بسرعت بازار های مالی سراسر جهان را فراگرفت و شاخص سهام همه بورس های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت. گفته می شود که ایالات متحده از زمان رُکود بزرگ اقتصادی در سال های ۱۹۲۹ ـ ۱۹۳۰ میلادی׳ چنین بحران دامنگستری را به چشم ندیده بوده اسـت.
با شکل گیری و چیرگی  مناسبات سرمایه داری، بر بستر انقلاب های علمی ـ صنعتی در جهان، دارندگان سرمایه به دور از دوربینی به جان طبیعت افتادند، تا روند تولید کالایی و انباشت سرمایه را هر چه بیشتر گسترش دهند و برای پاسخ گویی به مصرف گرایی بی رویه׳ بازارها را اشباع کنند. بهره برداری آزمندانه سرمایه از طبیعت و منابع تجدید ناپذیر آن برای دستیابی به سود حداکثر، محیط زیست کره خاکی را چنان آلوده ساخته، که امروز روز آینده ی زندگی بشر با مخاطره های جدی روبرو شده است. نازک شدن لایه اوزون، انتشار و فشرده شدن گازهای گلخانه‌ای، گرم شدن کره زمین و انقراض گونه‌های زیستی تنها بخشی از مسایل مربوط به بحران فراگیر محیط زیست جهانی بشمار می رود.
سرمایه داری برای زنده مانی و حل بحران های بزرگ اقتصادی و اجتماعی پیش روی جامعه انسانی، نیازمند بازنگری همه جانبه در رویکردها و سازو کارهای پیشین خود است. دیگر نمی توان چون سده های پیش بر پویایی و کارآمدی نظام سرمایه داری بر بنیان “عملکرد دست نامریی و سامانگر بازار” تکیه کرد. ί

از صفحه فیس بوک همایون کاتوزیان:

با یاد محمد حسین تمدن و ترور محمد مسعود از یادداشتهای خاطرات همایون کاتوزیان سال ۱۳۴۱ در لندن بود که ‌نمی‌دانم کی و کجا به محمد حسین تمدن بر خوردم. تمدن از ‏اعضاء قدیم حزب توده و در دوره نهضت ملی با همه جوانی‌اش عضو مشاور کمیته مرکزی آن ‏حزب بود. وقتی من او را شناختم در حدود چهل سال داشت و در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی ‏دانشگاه لندن دانشجوی دکتری بود. انسانی بود به تمام معنا دانشمند و فرهیخته، مودب و ‏خوش کلام. غیر از انگلیسی، فرانسه و مقداری روسی ‌می‌دانست. او در زمان نهضت ملی از ‏معدود اعضاء حزب توده بود که با روش ضد‌مصدقی آن حزب مخالف بودند. و از این جهت ‏مصیبت فراوانی نصیبش شده بود. من دست کم هفته‌ای یک بار او را ‌می‌دیدم و از اطلاعات و ‏تجربیاتش بهره ‌می‌بردم. یک روز از او پرسیدم آیا شما جزوه "نیروی سوم پایگاه اجتماعی ‏امپریالیسم" را نوشتید - چون چنین شهرت داشت. رنگش از شدت خشم تیره شد و گفت این ‏شایعه کار کیانوری بود و ‏]خلیل ‏[‏ ملکی هم همین سوال را از من کرد و من او را از اشتباه در ‏آوردم. سپس توضیح داد که یک روز کیانوری با یک کشوئی پر از بریده روزنامه پیش من آمد و ‏گفت این‌ها را بخوان و در جزوه‌ای ثابت کن که ملکی جاسوس انگلیس است. من آن بریده‌ها را ‏سر فرصت خواندم و کشوئی را به کیانوری باز گرداندم و گفتم من با این‌ها ‌نمی‌توانم آنچه را تو ‏‏‌می‌خواهی ثابت کنم. اگر مدارک دیگری داری بده تا مطالعه کنم و نتیجه را بگویم. ί

توماش ماساریک؛ فیلسوفی که حکومت را به مردمش بازگرداند

Wikipedia
«در عالم سیاست هم آسیاب‌های خدا آهسته اما درست کار می‌کنند.»[۱] (ت.گ. ماساریک)
اگر قرار بود تنها یک نفر این آرزوی افلاطون را برآورده سازد که «زمامدار باید فیلسوف باشد»[2] او همانا توماش ماساریک، بنیان‌گذار و نخستین رئیس‌جمهور چکسلواکی، بود. ماساریک دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی دکترای فلسفه در دانشگاه وین بود. او نیز دل در گرو افلاطون داشت و رساله‌ی دکترایش را در مورد نظر افلاطون در باب جاودانگی نوشت، هرچند در اقدامی فروتنانه و کافکایی، رساله‌اش را همراه با بسیاری از دست‌نوشته‌های خود، به دست آتش سپرد.[3] در تمام عمر تشنه‌ی آموختن و مثال بارز این عبارت آغازینِ متافیزیک ارسطو بود که: «آدم‌ها در سرشتِ خود، جویای دانستن‌اند.»[4] او بیست زبان می‌دانست و دست‌کم به دوازده زبان به‌خوبی می‌نوشت.[5] ادبیات و فلسفه دو حوزه‌ی محبوبش بودند. اما با آنکه فلسفه درس می‌داد، برای ادبیات مرتبت والاتری قائل بود. چنان‌که به‌رغم علاقه‌مندی به کانت و فلسفه‌ی اخلاقش، گوته را بیشتر می‌ستود.[6] احاطه‌ی او به ادبیات و زبان‌های مختلف، سیاستِ اخلاق‌بنیادش را از عناصر سازنده‌ی فرهنگ‌های دیگر سرشار می‌ساخت.[7] از سال ۱۹۴۸ تا اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، ماساریک نامی منفور برای رژیم کمونیستیِ چکسلواکی به‌شمار می‌آمد و هیچ نوشته‌ی چاپ‌شده‌ای مجاز نبود که از او به نیکی یاد کند.[8] اما پس از آن، و به‌ویژه بعد از روی کار آمدن واتسلاو هاول، بار دیگر نامِ ماساریک بر سر زبان‌ها افتاد. تا آنجا که هاول در نخستین سخنرانی عمومی‌اش در جایگاه ریاست جمهوری، از احیای سیاست ماساریک سخن گفت و اشاره کرد: «ماساریک سیاستش را بر اخلاق بنا کرده بود. بیایید در زمانه‌‌ای نو و به‌شیوه‌ای تازه این برداشت از سیاست را احیا کنیم.» [9]
توماش گاریگ ماساریک در هودونین (Hodonνn) در ناحیه‌ی موراویا، یکی از ایالت‌های امپراتوری اتریش-مجارستان، به دنیا آمد؛ ناحیه‌ای که امروزه در جنوب‌شرقیِ جمهوریِ چک و در نقطه‌ای مرزی میان آن کشور و اسلواکی قرار دارد ــ همان دو کشوری که به همت ماساریک یکپارچه شدند و کشور چکسلواکی را پدید آوردند. او را پدر چک و اسلواکی لقب داده‌اند، حال آنکه خودش فرزند دورگه‌ی مادری چک و پدری اسلواک بود. از همین رو ماساریک همیشه خود را نیمه‌اسلواک می‌دانست.[10] پدرش سِرف به ‌دنیا آمده بود و سرف از دنیا رفت. در هنگام تولد ماساریک در سال ۱۸۵۰، هنوز نظام سِرف‌داری در املاک امپراتوری اتریش-مجارستان رواج داشت. او می‌نویسد «شاید باور نکنید اما پدرم مجبور بود که برای فرستادنِ من به مدرسه‌ی راهنمایی از اربابانش اجازه بگیرد.»[11] ماساریکِ کوچک در چنین شرایطی بالید و یکی از اولین خاطراتش این بود که: روزی ارباب‌ها پس از شکار، در کلبه‌ی شکاربان غذا خوردند، و خدمتکاران پس‌مانده‌ی غذا را جلوی روستایی‌ها انداختند. روستاییان مانند چهارپایان بر سر آنچه که «کِرم» می‌نامیدند، و احتمالاً ماکارونی بود، به‌ جانِ هم افتادند.[12] این صحنه‌های ناگوار از نظام ارباب-رعیتیِ موجود، در ذهنِ ماساریکِ کوچک نقش بست و بعدها در نظر او، مفهوم «ارباب» به امپراتوری اتریش و مفهوم «رعیت» به سرزمین چک و اسلواکی تعمیم یافت. بی‌جهت نبود که در بزرگسالی این قاعده در ذهنش شکل گرفت که: «همیشه از همه خواسته‌ام که از نظر سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، اربابِ خودشان باشند.»[13]  ί

ترفندهای رژیم اسلامی برای به پای صندوق آوردن مردم در انتخابات نمایشی-فرمایشیِ-مهندسی شده

پیام زندانی سیاسی عین الله رضازاده جویباری در باره انتخابات نمایشی
احد قربانی دهناری

22.Februar 2024

هک سرورهای قوه قضاییه؛ کاربران: فیله سوخاری برای «مزدورها»، «تعمیر شلاق» برای معترضان

افشای سند «تجاوز» به نیکا شاکرمی پیش از کشته شدن؛ کاربران: جمهوری اسلامی دشمن انسانیت است

نیکا شاکرمی
افشای گزارش «خیلی محرمانه» سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی درباره نیکا شاکرمی، نوجوان جان‌باخته در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ابعاد تازه‌ای از نحوه کشته شدن او را روشن کرده است.
این سند، یکی از میلیون‌ها مدرک افشا شده از قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری «عدالت علی»‌ است که از روز سه‌شنبه یکم اسفند در دسترس عموم قرار گرفته است.
بر اساس این سند «خیلی محرمانه» افشا شده، نیکا شاکرمی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ «به عنوان جسد ناشناس» از کلانتری ۱۲۹ جامی به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته و علت ارجاع «سقوط از ساختمان» ذکر شده است.
بنا بر این سند که گزارشی از عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به «انصاری»، معاون سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت ملی است، «در معاینه جسد، علت فوت صدمات متعدد بدنی متعاقب اصابت جسم سخت» عنوان شده است.
بنا بر این مدرک، علاوه بر «صدمات منطبق بر درگیری یا صدمات دفاعی در بدن» نیکا شاکرمی، «در معاینه تناسلی، آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود» بوده است.

سند مربوط به «تجاوز» به نیکا شاکرمی، از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از موارد افشاشده در هک قوه قضاییه توسط گروه عدالت علی
نکته قابل توجه دیگر در این سند، تأکید رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بر اجساد معترضان کشته شده در این متن است که به گفته او این سازمان از «جمع‌آوری پرونده‌های» آنها به دلیل «پرهیز از تجمع آمار در یک مکان» پرهیز می‌کند و پرونده‌ها در هر استان «به طور مستقل» بررسی می‌شود.
افشای این سند، واکنش‌هایی در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی از کاربران گفته‌اند که «مزدوران جمهوری اسلامی» پیش از کشتن نیکا شاکرمی «به شکل وحشیانه‌ای به او تجاوز کرده‌اند.

نمایش «کیک محبوب من» بدون حضور فیلمسازان ایرانی‌اش ــ برلیناله دوباره سیاسی شد
جمعه ۲۷ بهمن / ۱۶ فوریه، در نخستین روز هفتادوچهارمین جشنواره فیلم برلین فیلم «کیک محبوب من» ساخته مشترک مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها، زوج فیلمساز ایرانی به نمایش درآمد اما به‌دلیل آن‌که مسئولان حکومتی در ایران آن‌ها را ممنوع‌الخروج کرده‌اند دو سینماگر نتوانستند در جشنواره شرکت کنند. (ادامه)

«بند اعدام»: آخرین روزهای زندگی یک زن محکوم
ف. اکبری - شیوا موسی‌زاده در «بند اعدام» تلاش می‌کند با کمترین دخل و تصرف در آنچه که در زندان دیده است، حقیقت یک زن اعدامی را با تمام بار سنت، مذهب، اجتماع و قانون، یک‌جا نشان دهد. این نمایشنامه را بررسی کردیم. (ادامه)

گزارش هفتگی حقوق کارگران
جنبش کارگری: بازنشستگان در خیابان با شعار «نابود باد بندگی، زنده باد زندگی»
در هفته گذشته حدود ۳۰ تجمع‌ از سوی بازنشستگان و کارگران در اعتراض به فقر معیشتی، تبعیض، فساد و سرکوب برگزار شد. ادامه

*مصاحبه با فرهاد فرجاد در ۴۵ سالگی انقلاب و پاسخی صمیمانه و نقادانه به بهاره هدایت*
*
گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت):*
مصاحبه با *رفیق فرهاد فرجاد از مسئولین حزب دمکراتیک مردم ایران،* پاسخ او به یورش بی‌وقفه ی ‌در فضای سیاست در کشور به انقلاب ‌۵٧ و نیروهای چپ، و نیز توضیحات مبسوط او با نگاهی صمیمانه و نقادانه در پاسخ به نامه خانم بهاره هدایت از زندان.
شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می‌کنیم.
https://kar-online.com/85760/

عرصه و اعيان سلامت در كشور
دکتر بابک زمانی
 
هفته گذشته اعلام مزايده فروش عرصه واعيان يك بيمارستان خصوصي بزرگ در شمال شهر تهران خبر ساز شد. بخصوص كه هفته پيش تر هم  يك بيمارستان ديگر در شمال شهر طعمه حريق گرديده بود .
 
معلوم نيست تشت سيستم سلامت در كشور بايد چگونه صدايي ايجاد كند كه همه متوجه اين سقوط كه حاصل سالها كج راهه ميباشد بشوند .
  
در شرايطي كه فضاهاي درماني كشور و شهر هاي بزرگ دچار كمبود كمي و كيفي قابل توجهي هستند و در حالي كه بسياري از فضاها و امكانات سيستم سلامت كشور تغيير كاربري يافته زيبا تر فرح انگيز شده اما نه بِه سلامت و بهداشت كه بِه زيبايي شهروندان اختصاص يافته أست بي ترديد كاهش حتي يك تخت بيمارستاني خود مسيله بزرگ بِه شمار ميرود چه برسد بِه تعطيل يك بيمارستان بزرگ. ί

اعتماد گزارش داد:
قتل دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر توسط مردان خانواده طی۱۰ ماه در ایران! + جزئیات
بررسی‌های «اعتماد» از اخبار رسمی منتشر شده توسط رسانه‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ «دست‌کم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانه‌های مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیده‌اند. ί

۱۱. حرف آخر: شفیعیان اصلاح‌طلبان را قماربازانی درنظر می‌گیرد که هرچه بوده است را باخته‌اند  و از آن‌ها می‌خواهد تا باقیمانده اعتبار خود را در راه هوس قماربازی دیگری بگذارند. ولی خود نه چشم‌اندازی برای آن‌ها دارد و نه تحلیلی از چرایی وضع موجود ارائه می‌دهد. خود نیز زمان و تضمینی ندارد.  وی چاره کار را در برساختن دوگانه‌ای می‌بیند که با اعوجاج تحلیلی روبرو است. توصیه نهایی تحلیل شفیعیان این است که فقط رای بده درحالی‌که اگر وی به جای حمله به دیگران، تحلیل خود را شفاف سازد و چشم‌انداز خود را تبیین نماید، راه برای گفت‌وگوی بیشتر باز می‌شود.

و چه می‌دانید تورم چیست؟
گمان نمی‌رود که هیچ کشوری در تاریخ، چون ایران نیم قرن را با تورم دورقمی گذرانده باشد
از ابتدای انقلاب تا امروز قیمت‌ها حدود ۹۰۰هزار درصد رشد داشته؛ یعنی ۹۰۰۰برابر شده است
تورم‌ موجب قدرتمندی دولت، ضعف بخش خصوصی و تولید داخلی شده و بخش‌های رانتی اقتصادی‌ شکل داده است
در چنین ساختاری است که ناآگاه‌ترین افراد مدعی دانش اقتصادی می‌شوند
سرمقاله هم‌میهن
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
🔹عموم اقتصاددانان و کارشناسان، حدی از تورم بسیار اندک را برای اقتصاد مفید می‌دانند؛ ولی هنگامی که تورم زیاد و بدتر و اینکه دورقمی و مزمن شد، بلای جان همه چیز و مهمتر از همه اخلاق عمومی و نیز ایجاد ترس از آینده و تشویش عمومی می‌شود. نابرابری را تشدید می‌کند، فقر را افزایش می‌دهد و خلاصه هر چیزی که به نظرتان برسد می‌تواند نتیجه تورم باشد. رباخواری و بی‌ثباتی در معاملات و کلاهبرداری و رانت و حتی شانسی شدن زندگی اقتصادی‌ امری عادی خواهد شد.
گمان نمی‌رود که هیچ کشوری در تاریخ باشد که چون ایران نیم قرن را با تورم دورقمی گذرانده باشد. تورمی که به‌طور متوسط تا پنج‌سال پیش حول و حوش 20درصد در سال بود و در سال‌های اخیر به متوسط 40درصد رسیده است. ί

 

سرمایه داری و دموکراسی – سیاوش قائنی
اخبار روز
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۲
در این نوشتار نیز همچون بخش پیشین،”لیبرالیسم و سرمایه داری“، ابتدا به بررسی دموکراسی بر بستر تاریخ و ضرورت های تاریخی و اندیشه های محوری آن׳ و سپس به واکاوی نسبت و رابطه ی میان نظام های لیبرال و دموکرات با یکدیگر پرداخته می شود

درآمد
سالهای درازی است که مفاهیمی چون لیبرالیسم، دموکراسی و یا آمیزه ای از آن دو׳ همانند “لیبرال دموکراسی”، “دموکراسی مشورتی”، “دموکراسی مشارکتی” و یا “دموکراسی غیرلیبرال” در گفتمان و هماندیشی اقتصاد سیاسیِ سرمایه داری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. البته این مفهوم ها و مکتب ها׳ در سنت اندیشه ی سیاسی باخترزمین׳ دارای همپیوندی ها و همکنشی های تاریخی بوده است. بر این بنیان، واکاوی همه جانبه ی نظام سرمایه داری بدون بررسی اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرال و همچنین اندیشه های دموکراتیک و نظام های دموکراتیک شدنی نیست.

سیاوش قائنی
از این روی، در این نوشتار نیز همچون بخش پیشین،”لیبرالیسم و سرمایه داری“، ابتدا به بررسی دموکراسی بر بستر تاریخ و ضرورت های تاریخی و اندیشه های محوری آن׳ و سپس به واکاوی نسبت و رابطه ی میان نظام های لیبرال و دموکرات با یکدیگر پرداخته می شود.
پیش از پرداختن به پرسمان سرمایه داری و دموکراسی׳ همانگونه که در بخش لیبرالیسم و سرمایه داری اشاره شد’ بایسته است که میان اندیشه های لیبرالیستی و نظام های لیبرال، همچنین میان اندیشه های دموکراتیک و سرمایه داری و نظام های دموکراتیک، تمایز قائل شد. ناگفته روشن است که اندیشه ها در ساماندهی به این یا آن نظام همواره نقش اساسی و محوری بازی می کنند، اما نباید از یاد برد که آنها یگانه عناصر سازنده ی نظام ها نیستند. به جز اندیشه ها، عناصری چون نهادها، شرایط تاریخی و جغرافیایی، امکانات فنی و منابع در دسترس نیز در شکل دهی به نظام ها نقش کنشگرانه بازی می کنند. با این رویکرد׳ می توان انگاشت که بر مبنای یک اندیشه ی واحد׳ ممکن است نظام هایی متفاوت با درجات متفاوتی از توسعه و تکامل شکل گیرد؛ به دیگر سخن׳ هرچند این نظام ها دارای هسته ای مشترک هستند׳ اما در واقع هم سرشت نیستند.
دموکراسی و سرمایه داریί

آزمونی برای دمکراسی اسرائیل
بدنبال ۹۰ رای برای خرابکاری در دموکراسی شکننده زمان جنگ اسرائیل
سرمقاله روزنامه هاآرتص
۱۹ فوریه ۲۰۲۴
ترجمه-رضا فانی یزدی
رای برنامه ریزی شده روز دوشنبه کنست درباره اخراج اوفر کاسیف، قانونگذار حزب هادش به دلیل حمایت او از پرونده نسل کشی که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین المللی لاهه دنبال می کند، آزمونی برای دموکراسی اسرائیل است.
در اسرائیل، سیاستمداران تنها در صورت حمایت از نسل کشی اجازه دارند در مورد نسل کشی صحبت کنند.
آفر کاسیف، یکی از شخصیت های بسیار مهم است.
من برای مقابله و بازداشتن کسانی که با اشغالگری مبارزه می کنند، متهم شدم. ί

کارشناسان سازمان ملل از ادعای تجاوز به زنان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل خبر دادند
کارشناسان سازمان ملل از ادعای تجاوز به زنان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل خبر دادندFebruary 21, 2024

ترجمه: سپیده جدیری
کانون زنان ایرانی
کارشناسان حقیقت‌یابِ حقوق بشر سازمان ملل از ادعایی خبر داده‌اند که مطابق با آن، از تاریخ هفتم اکتبر به این سو، دست کم به دو زن فلسطینی تحت بازداشت اسرائیل، تجاوز شده است. آنها همچنین در گزارش خود آورده‌اند که زنان و دختران فلسطینی دیگری نیز در زندان‌های اسرائیل، از سوی افسران اسرائیلی مورد تجاوز و خشونت‌های جنسی قرار گرفته‌اند.
پیش‌تر نیز در گزارش‌هایی ذکر شده بود که برخی زنان فلسطینی از سوی سربازان اسرائیلی مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند. این زنان گفته‌اند که سربازان اسرائیلی، اعضای خصوصی بدن آنها را لمس و برای دریافت اطلاعات از آنها، تهدید به تجاوزشان کرده‌اند.

سلاح فضایی مرموز جدید روسیه چیست؟ – مجله اکونومیست، ترجمه ی: رضا فانی یزدی
اخبار روز
شنبه, ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

یک بمب هسته ای فضایی، یا یک مختل کننده امواج الکترونیکی؟
خبر تولید یک سلاح فضایی مرموز روسی در ۱۴ فوریه در واشینگین غوغا یی برپاکرد. مایک ترنر، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، از کاخ سفید خواست تا اطلاعات مربوط به یک “تهدید جدی امنیت ملی” را از حالت طبقه بندی خارج کند. روزنامه‌های آمریکایی و آنها که این خبر را پخش کرده بودند، گفتند که این موضوع مربوط به یک سیستم هسته‌ای روسیه مرتبط با فضا بوده که هنوز مستقر نشده است و می‌تواند ماهواره‌های آمریکایی و متحدانش را به خطر بیندازد. این سیستم چه چیزی می تواند باشد؟
بسیاری از گزارش‌های اولیه متناقض هستند، برخی از رسانه‌ها یک فضاپیمای هسته‌ای را توصیف می‌کنند و برخی دیگر یک فضاپیمای مجهز به سلاح هسته‌ای را توصیف می‌کنند. اساساً سه گزینه وجود دارد: یک سلاح هسته‌ای «POP-UP» که برای نابود کردن ماهواره‌ها طراحی شده است، که روی زمین مستقر می‌شود و تنها در زمان لازم به فضا پرتاب شده و از آن استفاده می شود.یا یک سلاح هسته ای که در مدار مستقر می شود. یا یک ماهواره با انرژی هسته ای که خودش بمب نخواهد بود، اما در عوض از انرژی هسته ای برای تامین انرژی سلاح های  دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ί

درشماره 288 توفان ارگان مرکزی مقالات زیر را می خوانید
امنیت ملی خارجی تنها مکمل امنیت ملی شهروندان زحمتکشان درداخل است
 شگردهای زیرکانه بورژوازی آلمان برای مهندسی کردن اعتراضات مردمی
تبلیغات ضد نازی تاچه حد منطبق برواقعیت است؟
 یک ترفند ایدئولوژیک صهیونیستی با همدستی تجزیه طلبانه قومی
 ناتو ابزاری درخدمت سلطه امپریالیسم آمریکا

مطالب تازه سایت  گروه ۱۰مهر :
جمهوری متحد ضداستعماری عرب
لنین و لنینسم، مظهرحماسه سوسیالیسم و معمار دوران انقلاب‌های سوسیالیستی ــــ به مناسب یکصدمین سال درگذشت ولادیمیر ایلیچ اولیانوف لنین

حداقل در شرایطی برابر به سفرهٔ کارگران حمله کنید
شکاف در جهان عرب برسر حکم دادگاه بین‌المللی دادگستری: عکس‌العمل کشورها به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری
افزایشِ فقرا در کشور؛ نتیجه‌ جاماندنِ دستمزد از تورم در سال های متمادی

16.Februar 2024


بیانیه مشترک ده تشکل مستقل:
به سه شنبه های اعتراض علیه اعدام می پیوندیم

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳ فوريه ۲۰۲۴
در پی «خیزش انقلابی زن زندگی آزادی» ، جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، تلاش دارد با نمایش شقاوت و انسان کشی و گستراندن سایه سیاه مرگ و وحشت بر فضای جامعه، سدی در برابر پیشروی جنبش انقلابی مردم ایران ایجاد کند.
با گسترش موج اعدام ها ، جنبش علیه اعدام با قدرتی بیشتر و در ابعادی اجتماعی تر بر علیه احکام وحشیانه اعدام به میدان آمده اند و در هفته های اخیر صف اتحاد بر علیه اعدام ها به انسجام و همدلی گسترده تری دست یافته است.
زندانیان زیادی هم اکنون زیر تیغ احکام اعدام هستند و برای دفاع از زندگی و نجات جانشان چاره ای جز مبارزه علیه احکام اعدام ندارند. قدرت اجتماعی و اعتراض عمومی میتواند مبارزه آنان را به نتیجه برساند.
زندانیان زندان مخوف قزل حصار در روزهای سه شنبه که مصادف با روز اعدام است اعلام اعتصاب غذای هفتگی کرده اند.
ما تشکلهای کارگری ، معلمان ، زنان ، پرستاران ، بازنشستگان و دانشجویان که در صفوف مبارزات خود برای احقاق حقوق و مطالباتمان با انواع سرکوب ها مواجه بوده ایم خوب می دانیم که اعدام ابزار سرکوب و ارعاب جامعه است و بشریت مدرن و متمدن این مجازات قرون وسطایی را دون شان خود می داند و باید برای توقف و لغو احکام بیش از پیش با هم متحد شویم.
پیکره جامعه ایران سالهاست از اعدام زخم خورده است و جنبش علیه اعدام جنبشی قدرتمند در ایران است. و امروز در برابر موج اعدامها مخالفت با اعدام به امر همگانی مردم بدل شده است.
اعدام کشتن حرمت انسان چه در ظرفیت های فردی و چه اجتماعی است.
از همین رو ما امضا کنندگان این بیانیه از سه شنبه های اعتراضی علیه احکام اعدام حمایت کرده و همگام با زندانیان قزل حصار و دیگر زندانها و همه خانواده های آنها برای توقف و به پایان رساندن ناقوس مرگ اعدام هم صدا می شویم.
ما تشکلهای کارگری و اجتماعی عموم نیروهای سیاسی آزادیخواه و برابری طلب، کارگران، معلمان، بازنشستگان و جوانان انقلابی را به مبارزه ای سراسری و قدرتمندانه در ابعادی داخلی و بین المللی برای توقف و لغو مجازات اعدام فرا می‌خوانیم.
امضاها:
۱-اتحاد بازنشستگان
۲-انجمن برق و فلز کرمانشاه
۳-سندیکای نقاشان البرز
۴_دانشجویان پیشرو
۵-شورای بازنشستگان ایران
۶-شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
۷_شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)
۸-شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران
۹-ندای زنان ایران
۱۰-نهاد دادخواهان

"اعدام" مهم‌ترین نقطه برای مهار "بسیج و سازماندهی" جنبش
علیرضا رجایی
چرا اساسا اعدام در ایران از مسئله‌ی حقوقی به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است؟
مسائل حقوقی چون با نحوه توزیع حق در همه اَشکال آن پیوند دارند لاجرم مستقیم یا غیر مستقیم به سیاست ربط پیدا می‌کنند و این تنها مربوط به اعدام‌ نیست، هرچند این یکی از مهم‌ترین و شاید بنیانی‌ترین آنها باشد که هر موضعی در قبال آن، نسبت ما را با مسائلی هم‌چون بحث برابری مطلق انسان‌ها و قلمرو نامحدود آزادی‌ها روشن می‌کند. بنابراین مسئله حقوقی، متن نوشته‌شده‌ای است که در اصیل‌ترین لایه‌های زیرین آنها نتیجه‌ی عجالتاً کنونیِ نبردها و منازعات اجتماعی و سیاسی را فرموله کرده‌است.
از سوی دیگر به جهت نهادی، سازمان قضاییِ ایرانِ پس‌از انقلابِ ۵۷ عمیقاً و بوضوح سیاسی است و یکی از مهم‌ترین وظایف احکام جاری در آن نیز مهار و سرکوب نیروها، جریان‌ها، روشنفکران و حتّی روحانیان و به‌طور کلّی مردمِ معترض یا منتقد است و اعدام در دسترس‌ترین و کارآمدترین شکل قانونیِ پاک‌سازیِ سیاسی، فرهنگی و امنیتی است. در دادگاه‌های انقلاب اصل بیطرفی قاضی صراحتاً و رسماً در تعلیق است و جز این نیز نمی‌تواند هم باشد چون وظیفه اصلی آن همان‌ پاک‌سازی و یک‌دست‌سازیِ حداکثریِ جامعه مدنی و سیاسی با قلب حکم‌رانیِ موجود است.
تداوم اعدام‌های سیاسی چه تاثیری بر جامعه جنبشی ایران و نیز نوع کنشگری فعالان سیاسی خواهد گذاشت؟
اعدام‌ها هم‌چون دیگر ابزار سرکوب تاثیر واضح و غیرقابل انکاری در مهار جنبش‌های اجتماعی می‌گذارد و مستقل از وحشت‌پراکنی و گسترش فضای رُعب، احساس وظیفه و مسئولیت سیاسی و مدنی را از هر شهروند معمولی سلب و در مقابل یاس و سرخوردگی و سرکوب‌شدگیِ قدرت عاملیت را جای‌گزین آن می‌کند و این مهم‌ترین نقطه برای مهار "بسیج" و"سازماندهی" است که بدون این دو، جنبش اجتماعی امکان‌ پذیر نخواهدبود. هنگام قرار گرفتن در چنین موقعیتی، مبارزه حقوقی بیش از هر اقدام دیگری اهمیت سیاسی پیدا می‌کند و یکی از شاخص‌ترین اَشکال این سطح از مبارزه، چالش برای نفی کلّی حکم اعدام و در سطحی پایین‌تر، اعدام-زداییِ حداکثری از احکام جزایی موجود است.
*
ایران فردا

دگردیکسی نسلی در صاحب منصبان سیاسی ایران
مهرزاد بروجردی

جنوب جهانی را دست کم نگیرید – کاترین اشتون (مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا) ترجمه ی: رضا فانی یزدی

مدت کوتاهی پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، پیامی از یک رهبر آفریقایی دریافت کردم که می گفت: دوباره بسوی درگیری دیگری می روید. شما از ما انتظار دارید که بدون در نظر گرفتن هزینه ها از شما حمایت کنیم. اما کی قرار است غرب به آنچه در قاره من اتفاق می افتد توجه کند؟
نکته ی پیام او این بود، چند نفر می توانند اسم تعدادی از آنها را نام ببرند؟ ۱۷ کودتا در طی شش سال گذشته در آفریقا  و درگیری های مسلحانه در ۱۸ کشور فقط در سال ۲۰۲۱ که همه آنها تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.
پیشداوری های  اشتباه
جنگ اکراین به ما یادآوری کرد که این پیشداوری که کشورهای غیراروپایی به سادگی تهاجم روسیه را در راس اولویت های خود قرار می دهند، با این فرض که ارزش ها، ایده ها و اولویت های یکسانی اساس روابط کشورهای غربی و آنچه که به عنوان جنوب جهانی شناخته می شود بنا شده است. نشان داد که پیشداوری های ما در این موارد اغلب اشتباه هستند. ί

«صدایی که شنیده نشد»،
 روایتی است از مصطفی رحیمی، روشنفکری تنها که چند روز پیش از ترک ایران از سوی شاه، نسبت به خطر جمهوری اسلامی هشدار داد و این روزهای ایران را پیش بینی کرده بود

 

لیبرالیسم و سرمایه داری – سیاوش قائنی 
اخبار روز
شنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

سیاوش قائنی– نوشته پیش رو بخشی است از یک رشته جستارهای پژوهشی زیر نام “شیوه ی تولید سرمایه داری، گشایش ها، تنگناها و بن بست ها».  قصد آن بود که نخست این نوشته همراه با بخش های زیر منتشر گردد:
• 
چیستی سرمایه داری، 
• 
پول و سرمایه
• “
انباشت سرمایه” و “انباشت اولیه سرمایه”
• 
چرا سرمایه داری نخستین بار در قرن هجدهم در انگلستان پدید آمد؟
• 
منشأ سرمایه داری صنعتی
• 
تخریب خلاق در سرمایه داری و مراحل انقلاب صنعتی و علمی- فنی
• 
فرصت هایی که در نظام سرمایه داری پدید آمد
• 
لیبرالیسم و سرمایه داری
• 
سرمایه داری و دموکراسی
• 
لیبرال دموکراسی
• 
لیبرالیسم نو ( نئولیبرالیسم)
• 
اقتصاد بازار
• 
سرمایه داری و محیط زیست و اقتصاد سبز
اما׳ گفتمان پر تب و تاب جاری پیرامون لیبرالیسم׳ نویسنده را بر آن داشت تا انتشار بخش های “لیبرالیسم و سرمایه داری”، “سرمایه داری و دموکراسی” و “لیبرال دموکراسی” را جلو بیندازد و هم اینک در دسترس خوانندگان قرار دهد.

لیبرالیسم یکی از مکتب های مهم اندیشه ورزی در پهنه ی فلسفه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و دولتمداری در جهان امروز به شمار می رود. این مکتب در یک روند پرفراز و فرود در غرب بالید و به دیدمانی تاثیر گذار بر زندگی و تاریخ فرازپویی جامعه ی انسانی تبدیل شد.   
هر چند لیبرالیسم درمیان سده های  ۱۵ تا ۱۸ شکل گرفت، اما عناصرِ بنیانی آن، دستکم در کشورهای “توسعه یافته”، همچنان نقش مهمی ایفا می کنندί

سازمان ملل: مجازات دسته‌جمعی فلسطینیان ناقض قوانین بین‌المللی است
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت رفح در جنوب نوار غزه را "وحشتناک" توصیف کرد. تورک به مجله صبحگاهی تلویزیون اتریش گفت: «در حال حاضر یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر در رفح زندگی می‌کنند، قبل از شروع حملات اسرائیل به غزه این جمعیت فقط ۳۰۰ هزار نفر بوده است
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه می‌دهد مردم غذای کافی ندارند و بسیاری از اعضای خانواده کشته شده خود را دیده‌اند و در چنین موقعیتی یک حمله دیگری هم برنامه‌ریزی می‌شود. تورک می‌پرسد "چه اتفاق بدتر از این باید بیفتد؟"
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به شدت نگران اوضاع رفح است. تورک تاکید کرد مجازات دسته‌جمعی فلسطینی‌ها به ویژه قطع ارسال کمک‌های بشردوستانه، نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است.
@dw_farsi


مقام سازمان ملل: حمله به رفح منجر به قتل‌عام مردم خواهد شد
پایان بدون نتیجه مذاکرات آمریکا، اسرائیل، قطر و مصر
مارتین گریفیتس، هماهنگ‌کننده کمک‌های ضروری سازمان ملل گفته برنامه اسرائیل برای حمله نظامی به رفح در جنوب نوار غزه منجر به یک "قتل عام" خواهد شد. حساب کاربری خبری سازمان ملل در شبکه اکس یک فایل صوتی از سخنان گریفیتس منتشر کرده که در آن می‌گوید: «من از قتل عام مردم در غزه می‌ترسم. تهاجم همه جانبه اسرائیل به رفح می‌تواند باعث بسته شدن خطوط کمک‌رسانی از رفح شود، اما ما هرگز مردم غزه را ترک نخواهیم کرد».
به گفته این مقام سازمان ملل در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت نوار غزه در رفح هستند که بالغ بر یک میلیون نفر می‌شوند و "دچار کمبود غذا" بوده و "به امکانات پزشکی دسترسی ندارند و نمی‌توانند جایی بخوابند یا پناه بگیرند".

دکتر حسن بلوری
مفهوم اطلاعات در فیزیک

واکنش‌های گسترده به درگذشت الکسی ناوالنی در زندان؛ بلینکن: روسیه مسئول مرگ او است

به دنبال انتشار خبر درگذشت الکسی ناوالنی در زندان در روز جمعه ۲۷ بهمن فردی در بنای یادبود قربانیان سرکوب‌های سیاسی در سن پترزبورگ، روسیه، شمع روشن می‌کند.
خبر درگذشت الکسی ناوالنی، از برحسته‌ترین رهبران اپوزیسیون روسیه و شناخته‌شده‌ترین مخالف پوتین، در زندان روسیه با واکنش‌های گسترده جهانی همراه شد.
ایالات متحده آمریکا
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه ۲۷ بهمن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن ابراز همدردی با همسر و خانواده الکسی ناوالنی، روسیه را مسئول مرگ او دانست و گفت توجه بیش از اندازه به یک نفر و ترس از او، تنها «ضعف و پوسیدگی» سیستم ایجاد ‌شده توسط ولادیمیر پوتین را برجسته می‌کند.

09.Februar 2024

همگرایی زندانیان و مخالفان نظام در برابر ماشین اعدام جمهوری اسلامی
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی؛ این‌بار جان‌فشانی برای نجات جان
در دو هفته گذشته گروهی از زندانیان سیاسی در اعتراض به موج اعدام‌ها در ایران دست به اعتصاب غذا زدند. در هفته‌های اخیر ماشین اعدام جمهوری اسلامی بار دیگر سرعت گرفته و در این میان متهمان سیاسی و عقیدتی بسیاری در زندان‌های جمهوری اسلامی در خطر اجرای احکام اعدام قرار دارند. عاطفه دانشگر با سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در این‌باره گفت‌وگو کرده است.
عاطفه دانشگر

۱۰ زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌، در دومین هفته متوالی و در اعتراض به «سه‌شنبه‌های سیاه» و موج جدید اعدام‌ها در ایران، دست به اعتصاب غذا زدند.
زرتشت احمدی راغب، جعفر ابراهیمی، احمدرضا حائری، لقمان امین‌پور، میثم دهبان‌زاده، سعید ماسوری، رضا محمدحسینی، رضا سلمان‌زاده، حمزه سواری و سپهر امام جمعه برخی از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار هستند که دوشنبه ۹ بهمن‌ماه در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند در روزهای سه‌شنبه اعتصاب غذای گروهی خواهند کرد.
دوشنبه ۱۶ بهمن‌ نیز جمعی دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین اعلام کرده بودند:
ما زندانیان سیاسی از زندان اوین همراه با زندانیان قزلحصار و سایر زندانیان به اعتصاب غذا سه‌شنبه‌های ضد اعدام می‌پیوندیم.
بر اساس گزارش برخی منابع از ایران، برخی زندانیان سیاسی از زندان‌های اوین، سقز و زندان مرکزی مشهد نیز به اعتصاب غذا گروهی در روزهای سه‌شنبه پیوسته‌اند.
موج اعتصاب غذا در اعتراض به اعدام‌های اخیرί

انقلاب ایران، با نظر به زمینه‌ی درونی آن
داوری درباره‌ی انقلاب۱۳۵۷ (بخش ۱)
محمدرضا نیکفر – اصولاً ما رسیدن به درک از مفهوم حق را مدیون آن روندی هستیم که به انقلاب ۱۳۵۷ شکل داد. روا نیست به انقلاب بتازیم، در همان حال از مفهوم حق بهره بریم.
محمدرضا نیکفر

دوران، دورانِ قضاوت‌های یک-خطی  است، قضاوت‌هایی که پدیده‌ها‌ی اجتماعی پیچیده و چندجانبه را به یک صفت تقلیل می‌دهند. کسان کمی حوصله‌ی متنِ‌خوانی دارند، حتا اگر متن به اندازه‌ی یک مقاله‌ی کوتاه باشد. تکلیف همه چیز ظاهراً مشخص است، اما هنگامی که مسئله‌‌ای پیش می‌آید، دوباره مشخص می‌شود که هیچ چیز مشخص نیست. کلافگی، ذهنیت دوره را می‌سازد.
در وضعیت پیچیده‌ای قرار داریم؛ همهنگام گرایش به ساده‌سازی قوی است. نقش اکثر رسانه‌ها تسهیل ساده‌سازی است. منبع گسترش شرّ ابتذال شده‌اند.
یک موضوع کانونی ساده‌سازی در بحث‌های امروزه، انقلاب ۱۳۵۷ است. سرنگونی سلطنت را به عنوان نقطه‌ی عطف در نگون‌بخت شدن ایرانیان معرفی می‌کنند. چیزی درباره‌ی علت‌های برانگیزاننده‌ی انقلاب نمی‌گویند و همه چیز را به توطئه‌ی مشترک سرخ و سیاه نسبت می‌دهند. قدرت تأثیر این ساده‌سازی در این است که می‌تواند قالب کلان‌روایتی شود که هر کس هرچه خواست در درون آن بریزد. فرد حس می‌کند شاهدهای بی‌شماری در اثبات درستی نظر خود دارد. روی این محور ساده می‌توان تاک‌شوهای تلویزیونی بی‌شماری برگزار کرد و انواع و اقسام مجموعه‌‌ی تصویری فراهم نمود که تقابل شادبختی و نگو‌ن‌بختی پیش و پس از ۲۲ بهمن را بنمایانند.
این ساده‌سازی نظر و عمل را فلج می‌سازد. مشکل ذهنی‌ای که ایجاد می‌کند گریز از دیدن پیچیدگی‌های جامعه‌ی ایران است، ندیدن علت‌های انقلاب است، ندیدن پویشی است که در جامعه جریان داشته است در این نزدیک به نیم قرن که از زمان انقلاب می‌گذرد، ندیدن جایگاهی است که ایران در سیستم وابستگی جهانی داشته است. این ساده‌سازی فلج‌کننده‌ی عمل است، چون معطوف به بازگرداندن چرخ تاریخ است، چیزی که میسر نمی‌شود، و اگر هم میسر شود، نیاز به بررسی نظری پیچیده‌ای دارد که با ساده‌سازی ذاتی این نوع موضع‌گیری نمی‌خواند.
این نوشته، در جهت خلاف گرایش به ساده‌سازی پیش می‌رود و برخی سویه‌های داوری سنجیده و متعهد به واقعیت و همچنین راه‌‌گشا برای عمل را بازمی‌نماید.
در بخش یکم نوشته از منظر روند درونی کشور به انقلاب می‌نگریم و درباره‌ی آن قضاوت می‌کنیم. در بخش دوم انقلاب را بر زمینه‌ی جهانی آن و دورانی که در آن رخ داد، برمی‌‌رسیم. ί

احمدآباد کجاست؟ گزارش جنایتی ازپیش‌برنامه‌ریزی‌شده

اگر از شهر ساری در استان مازندران حدود یک ساعت به سمت جنوب برانید، بعد از عبور از پانزده روستا، به دهکده‌ای می‌رسید به نام احمدآباد. احمدآباد در دو طرف جاده‌ی اصلی قرار دارد. در هر دو طرف، خانه‌هایی قدیمی وجود دارد ساخته‌شده از کاه‌گِل و چوب، و خانه‌هایی جدیدتر مبتنی بر ماسه و آجر و دیگر مصالح. در سمت راست بعد از خانه‌ها خشک‌زارهایی را می‌بینید که در دامنه‌ی کوه پراکنده‌اند و بعد از آن جنگل است و کوه. در سمت چپ بعد از خانه‌ها، شالیزارها دیده می‌شوند و بعد از آن نوبت به رودخانه و جنگل و کوه می‌رسد. احمدآباد، روستایی است در میان دو کوه که نماد استقامت‌اند، در کنار جنگل‌هایی که نماد سبزی و وسعت‌اند و بهره‌مند از رودخانه‌ای که نماد جوشش است و بخشندگی. اما این روستا و اهالی‌اش، که اکثراً بهائی‌اند، در ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۲، هدفِ تازه‌ترین اقدام حکومت ایران برای سرکوب و تصاحب دارایی‌های بهائیان قرار گرفتند. ί

 

سید یاسر جبرائیلی
فاعتبروا یا اولی الابصار...
ترکیه یکی از مجریان نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول بوده است. آنکار نه تنها تحت تحریم آمریکا نیست، بلکه در ناتو، هم پیمان نظامی آمریکا هم هست. اما ارزش پول ملی‌اش از ۷.۵ لیر در برابر هر دلار آمریکا در سال ۹۹ به ۳۰ لیر در بهمن ۱۴۰۲ سقوط کرده است. در فصل سوم کتاب دولت و بازار، مفصل به تاریخچه اجرای نسخه‌های IMF توسط آنکارا و تبعات ویرانگر آن پرداخته‌ام.
طی چند سال اخیر که اقتصاد ترکیه با تورم‌های هولناک درگیر بوده، صندوق بین‌المللی پول پیوسته اردوغان را مواخذه می‌کرد که علت تورم، پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی است و آنکارا باید برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد(همان توصیه‌ای که به دولت ما کرد و اجرا هم کردیم). از جمله در گزارش ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ یعنی ۲۸ دی ۱۴۰۱ خود، صندوق بین‌المللی پول به ترکیه توصیه کرد که برای کنترل تورم، نرخ بهره بانکی را "سریع و در اندازه قابل توجه" (Prompt and sizable) افزایش دهد.
ترکیه سرانجام تسلیم این سیاست شد و خرداد ۱۴۰۲ با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست افزایش نرخ بهره بانکی را به اجرا گذاشت. به نحوی که از خرداد ۱۴۰۲ تا امروز، نرخ بهره بانکی در ترکیه از زیر ۱۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته است.
اما همچنانکه قابل پیش بینی بود، این سیاست نه‌تنها وضع تورم در ترکیه را بهبود نبخشید، بلکه در همین مدت، اوضاع وخیم‌تر شد. نرخ تورم که از بالای ۸۰ درصد در آذر ۱۴۰۱ به زیر ۴۰ درصد در خرداد ۱۴۰۲ رسیده بود، با اجرای این سیاست مجددا جهشی شد و امروز به بیش ۶۵ درصد افزایش یافته است. نرخ دلار نیز از ۲۰ لیر در خرداد ۱۴۰۲ به ۳۰ لیر افزایش یافته است.
شایان ذکر است، میزان صادرات کشور ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی(سال گذشته) یک رکورد تاریخی زده و به ۲۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
شیوه صندوق بین‌المللی پول این است که با سیاست‌هایش، ملت‌ها را گرفتار فلاکت می‌کند. پس از اینکه قربانی به فلاکت افتاد، دلیل فلاکت را اجرا نشدن کامل سیاست‌هایش عنوان می‌کند و سیاست ویرانگرتری را توصیه می‌کند؛ به نحوی که وضعیت قربانیان این سیاست‌ها، روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
این مطلب را نوشتم که بگویم اگر تحریم‌ها رفع شود، اگر هم‌پیمان نظامی آمریکا هم شویم، اگر صادرات ما به رقم  ۲۵۵ میلیارد دلار هم برسد، در صورتی که مجری سیاست‌های ویرانگر IMF باشیم، وضع ما روز به روز وخیم‌تر خواهد شد. ما از زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکنون، سیاست‌های IMF را در ایران اجرا کرده‌ایم. وضع امروز ملت ما نتیجه اجرای این سیاست‌هاست. سپردن تعیین نرخ ارز به بازار، جهانی‌سازی قیمت‌ها،  افزایش نرخ بهره و... همه و همه نسخه‌های IMF بوده است.
@jabraeili_ir


امام جمعه زاهدان: توضیح دهند که سپهر شیرانی چطور جانش را از دست داد
مأموران امنیتی تلاش می‌کنند قتل سپهر شیرانی دانشجوی بلوچ در بازداشتگاه را خودکشی جلوه دهند. دادستان استان می‌گوید او اصلاً در بازداشت نبوده. امام جمعه زاهدان مرگ شیرانی را «مشکوک» خواند.
نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران سپهر شیرانی، دانشجوی ترم نخست در دانشگاه بلوچستان را سه‌شنبه
۱۰ بهمن بازداشت کردند. دو روز بعد، پنج‌شنبه ۱۲ بهمن پیکر بی‌جان این جوان در حالی‌که از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفته بوده بر روی پشت بام آپارتمان‌شان پیدا شد. این در حالی است که خانواده شیرانی هیچ اطلاعی از چگونگی آزادی او از بازداشتگاه اطلاعات سپاه نداشتند.
یک سازمان حقوق بشری گفت مأموران امنیتی با شلیک گلوله به سر این دانشجو او را به قتل رساندند.
ί

سنجش قدرت جنوب جهانی - ترجمه ی: رضا فانی يزدی

جهان در آستانه ورود به مرحله جدیدی است که برخی معتقدند پایان دوران سلطه غرب است. نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در اجلاس جنوب جهانی Global South در ژانویه ۲۰۲۳ گفت: ” در زمانی که هشت دهه حکمرانی طولانی جهانی در حال تغییر است، بزرگترین سهم در آینده از آن ماست ، ما باید سعی کنیم نظم نوظهور جهانی را شکل دهیم.
با اطمینان می توان گفت که در حال حاضر ۸۸ درصد از جمعیت جهان در خارج از غرب در جایی که اکنون جنوب جهانی نامیده می شود زندگی می کنند. مسلماً، بسیاری از کشورهای جنوبی جهانی در سراسر آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا دیگر در صحنه جهانی نقش انفعالی ندارند، در عوض به جهات مختلف فعالانه و مستقل از غرب عمل می کنند.
نشانه‌های این امر بیشتر از یک دهه قبل ظاهر شد، زمانی که آمریکا، قدرتمندترین کشور جهان، برای متقاعد کردن کشورها به نپیوستن به طرح کمربند و جاده چین کمپین جهانی خود را شروع کرد، اما موفق به این‌کار نشد و بیش از ۱۴۰ کشور به این کمپین جهانی نپیوستند.
جای تعجب نیست که ایالات متحده نتوانسته است برزیل، آرژانتین، مصر، تایلند، اندونزی و جمهوری دموکراتیک کنگو را متقاعد کند که چین را منزوی کنند، در حالیکه این کشورها زمانی با امریکا توافق کرده بودند که اتحاد جماهیر شوروی را در دوران جنگ سرد منزوی کنند.
حسی در حال رشد
گرچه اکثر کشورهای جنوب جهانی تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین را محکوم کردند اما این حس رو به رشد در جنوب جهانی خود را در این واقعیت آشکار می کند که همین کشورهایی که ۸۵ درصد از جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، حاضر به تحریم روسیه نشدند. ίبایدن پاسخ نظامی اسرائیل در غزه را «بیش از حد» دانست
جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه ۱۹ بهمن، در سخنانی با اشاره به جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حماس، کمپین نظامی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در آن منطقه را «بیش از حد» توصیف کرد. ί

08.Februar 2024

نتانیاهو طرح پیشنهادی حماس برای آتش‌بس را رد کرد
انتشار 23 ساعت پیشانتشار 23 ساعت پیشآخرین به روز رسانی 20 ساعت پیشآخرین به روز رسانی 20 ساعت پیش
نخست‌وزیر اسرائيل طرح پیشنهادی حماس برای استقرار آتش‌بس در غزه را رد کرد و گفت، اسرائيل تنها با پیروزی کامل می‌تواند امنیت را دوباره برقرار کند. بنیامین نتانیاهو گفت، هیچ جایگزین دیگری جز فروپاشی نظامی حماس وجود ندارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائيل

 

رفح در وحشت؛ نتانیاهو به‌رغم هشدار بلینکن فرمان تدارک حمله را صادر کرد
اخبار روز
پنجشنبه, ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

فلسطینی ها در ۵ فوریه در یک آشپزخانه خیریه در رفح برای غذا صف کشیده اند. عکس: ابراهیم ابومصطفی/ رویترز
به‌رغم هشدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا به مقامات اسرائیلی درباره حمله به شهر رفح در جنوب نوار غزه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، چهارشنبه ۱۸ بهمن، گفت که او به نیروهای ارتش اسرائیل دستور داده است تا برای انجام عملیات در این شهر (رفح) که بر اثر ادامه جنگ به مکان تجمع یکم و نیم میلیون آواره فلسطینی تبدیل شده است، آماده شوند. گزارشگر گاردین در رفح، این شهر را شهر ناامیدی، وحشت و «آخرین ایستگاه» برای فراریان توصیف می کند

07.Februar 2024

س. حمیدی
ما دیگه رأی نمی‌دیم

بازنشستگان و کارگران معترض این روزها در تجمعات اعتراضی خویش فریاد می‌زنند: بس که دروغ شنیدیم / ما دیگه رأی نمی‌دیم. گاهی اوقات نیز این شعار را به شکل زیر تکرار می‌کنند: عدالتی ندیدیم / ما دیگه رأی نمی‌دیم. جدای از این، گاهی هم شعار میدهند: مسئول خوب ندیدیم / ما دیگه رأی نمی‌دیم. توده‌های عادی مردم در واقع دارند علت رأی ندادنشان را با حکومتی برآمده از دروغ و فریب در میان می‌گذارند. چون جمهوری اسلامی را به ترویج دروغگویی متهم می‌کنند. آنگاه همین دروغگویان حکومتی به بی‌عدالتی هم متهم می‌گردند. با همین رویکرد است که گفته می‌شود، مدیران این نظام تنها به دلیل بی‌لیاقتی و ناشایستگی‌شان است که کرسی‌های اجرایی کشور را اشغال کرده‌اند. ί

خودکفایی و اقتصاد مقاومتی
بیژن اشتری
«
کتاب راه رشدِ غیر سرمایه‌داری » در اوایل سال 1358 از سوی انتشارات حزب توده ایران ترجمه و چاپ شد.
من آن موقع نوجوانی بودم که در سازمان دانشجوییِ حزب فعالیت می‌کردم.
یادم هست این کتاب چهل صفحه ای چه شور و شوقی در ما بچه توده‌ای‌ها و رفقای بالاتر به وجود آورده بود.
پروفسور اولیانفسکی، اقتصاددان شوروی، در این کتاب نقشه‌ی راهی برای اقتصاد کشورهایی که انقلاب ملی کرده بودند - کشورهایی مثل ایران - عرضه کرده بود تا این کشورها همه‌ی ارتباط خود را با جهان سرمایه‌داری قطع کنند و به تدریج به سمت جهان سوسیالیستی بیایند.
حزب توده در راستای ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب، کارزار تبلیغی بزرگی به راه انداخت تا حاکمان جمهوری اسلامی را که در آن زمان درحال نگارش و تصویب قانون اساسی کشور بودند قانع کند که ایده‌های اولیانفسکی را در قانون اساسی بگنجانند.
حزب توده پنج ماه پس از پیروزی انقلاب در نامه‌ای به رئیس دولت موقت پیشنهاد داد که "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه‌ریزی دولتی قرار داده شود."
و شگفتا که این پیشنهاد نه تنها مورد قبول خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، بلکه حتی عبارت بندی آن شباهت زیادی به پیشنهاد حزب توده داشت.!
در اصلِ چهل و چهار قانون اساسی می‌خوانیم که: "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است."
به این ترتیب اقتصاد ایران با کارگردانی کمونیست‌ها از پشت پرده به نحوی ریل‌گذاری شد که بند نافش از اقتصاد غرب (جهان آزاد) قطع شود و سرانجام، به ناگزیر، به دامن شرق کمونیستی بیفتد..
که افتاد و بخش سرمایه‌داریِ غیررقابتی و مبتذل و رانتی آن نیز تحت کنترل برخی از دوستان روحانیت مثل مؤتلفه و ... قرار گرفت.
و ما همچنان مشغول هزینه‌دادن برای این سیاست‌گذاری‌های نادرست هستیم.
بخش عظیم اقتصاد دولتی که هشتاد و پنج درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود، ثمره‌ی نفوذ کمونیستی در هیأت حاکمه ایران در چهار دهه پیش است.
این انزوای اقتصادی که امروز شاهدش هستیم نیز ثمره‌ی همین نفوذ مخرب است.
و متأسفانه این نفوذ همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد.
شبه تئوری‌های زیان بخشی مثل "خودکفایی" و "اقتصاد مقاومتی" نیز برگرفته از ایده‌های سلطه‌طلبانه و استعماری اولیانفسکی و مارکسیست‌هاست.
این که سران مملکت ما توسعه را اسب تروای غرب می‌پندارند و حتی از بیان این کلمه (توسعه) احتراز می‌کنند، یعنی اینکه کمونیسم گرچه ظاهراً در ایران اسلامی وجود ندارد، اما اندیشه‌های بنیادینش به ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست با کمال قدرت وجود دارد و در بالاترین سطوح حکومت اجرا می‌تازد.

iran-emrooz.net | Sun, 21.01.2024, 20:09
ایده لیبرال نمایندگی روشنی در اپوزیسیون ندارد
بهاره هدایت
نامه بهاره هدایت از زندان اوین درباره تعیین نسبت با مهم‌ترین منازعه میدان براندازی و طرحی از تبار سیاسی و خطوط ایده لیبرال در ایران
میدان براندازی یکپارچه نیست
میدان براندازی یکپارچه نیست. از چپ رادیکال که برای نجات نوع بشر در خیال خام در هم کوفتن همه موجودیت‌های سیاسی-سرزمینی از جمله ایران است، تا راست افراطی که برای پایداری ایران و سعادت مردمانش در ضرورت کاربست دموکراسی تردید را روا می‌داند، همه در این میدان حاضرند. اما ما لیبرال‌ها کجای میدان براندازی ایستاده‌ایم؟ مایی که به آزادی (liberty) تحت آموزه‌های لیبرال عمیقا باور داریم، و همزمان به ایران و تمامیتش مومنیم، انقلاب ۵۷ را سیاه‌ترین سیاهی تاریخ معاصر این سرزمین می‌شماریم، و نجات ایران و ساکنانش ما را به ضرورت براندازی جمهوری اسلامی و نفی سازوکارهای فاسد و خدعه‌آمیز آن (از قبیل جعل پدیده انتخابات) متقاعد کرده است.
اینکه میدان براندازی یکپارچه نیست، به این معناست که در طول ۴۵ سال گذشته -شامل ۹۸ تا کنون- اپوزیسیون جمهوری اسلامی نتوانسته کل واحدی را سامان دهد. و به گمان من، با توجه به تنوع‌ و تفرق‌های موجود، سامان‌یابیِ یک کل یکپارچه چندان شدنی هم نیست. و چه بسا که اگر شدنی هم می‌بود، چندان مطلوب نبود. چرا که کل واحد متضمن ادغام همه نیروها در درون هم است و بنابراین امکان بهره‌مندی جامعه از نگرش‌های متنوع را در درون کل‌بودگی خود منحل می‌کند. و چنین ادغامی با ایده لیبرال که خود را ملزم به محافظت و به رسمیت شناسی تنوع و تکثر در حیات سیاسی می‌داند، سازگار نیست.

ایده لیبرال نمایندگی سیاسی روشنی در اپوزیسیون نداردί


iran-emrooz.net | Sun, 28.01.2024, 15:07
بهاره هدایت و جاگیری‌های مبهم!
احمد پورمندی
متنی از خانم بهاره هدایت، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با عنوان «ایده لیبرال نمایندگی روشنی در اپوزیسیون ندارد» منتشر شده که مورد توجه محافل سیاسی در خارج از کشور قرار گرفته است. این متن اما، ابهاماتی دارد که نباید از کنارشان گذشت. پیش از پرداختن به پاره‌ای از آن نقاط مبهم، این یادآوری ضروری است که بهاره، به تعبیر زیبای ابوالفضل بیهقی، زنی است سخت جگرآور که باید به احترام پایمردی و دلاوریش، به پا ایستاد و کلاه از سر بر گرفت. اما آن ابهامات:
۱- ایده لیبرال نمی‌‌تواند در اپوزیسیون نمایندگی داشته باشد، به همان دلیل که «کمونیسم» فاقد این امکان و ظرفیت است. «لیبرالیسم» البته حاوی عناصر نیرومند و «همیشه معاصر»ی هم هست که بهاره به درستی به آنها پرداخته است. اما به مثابه یک نظام اندیشگی سیاسی که بتواند حضور داشته باشد، به دوران ماضی تعلق دارد و می‌توان مدعی شد که تاریخ مصرف آن، درست مثل تالی چپ‌اش (کمونیسم) سپری شده است.
حداقل از اوایل قرن بیستم، نارسایی‌های «لیبرالیسم» بر اهل اندیشه سیاسی آشکار شد و با توجه به رابطه تاریخی لیبرالیسم و دموکراسی، مفهوم مرکب «لیبرال-دموکراسی» ساخته شد تا یک جریان تاریخی را توصیف و نمایندگی کند. جریانی که بیش از یک قرن در بسیاری از کشورهای جهان پیشرفته، راهنمای حکمرانی خوب بوده است و کار تا آنجا بالا گرفت که برخی از متفکران، آن را حرف آخر تاریخ هم پنداشتند. پس ایستادن بر «لیبرالیسم»، ولو آنکه جا به جا با تاکید بر دموکراسی و اهمیت آن همراه شود، کج‌گذاشتن خشت اول دیواری است که می‌تواند تا ثریا کج بالا برود. ί


iran-emrooz.net | Sun, 28.01.2024, 11:15
راه باریک آزادی یا میدان براندازی؟
حمید فرخنده
(نقدی بر نامه بهاره هدایت)
هفته پیش نامه‌ای جدید از بهاره هدایت که در اوین زندانی است با  عنوان «ما لیبرال‌های ایران کجای میدان براندازی ایستاده‌ایم؟» منتشر شد. در این نامه مفصل خانم هدایت از زاویه «نگاه لیبرال»، به برخی نکات درباره انقلاب ۵۷ و صف‌بندی‌های سیاسی امروز پرداخته است. هم از منظر لیبرالیسم و هم از نظر بسیج سیاسیِ مد نظر ایشان در سپهر سیاسی کشور، برخی استدلال‌های مطرح شده در نامه، متناقض و قابل نقد است. نقد نقطه نظرات بهاره هدایت البته نافی ارج‌گذاری مبارزات و هزینه‌های سنگینی که این زندانی سیاسی از دوران دانشجویی تاکنون برای آزادی‌ سیاسی در کشور پرداخته است، نیست.
بهاره هدایت از همه نیروهای سیاسی مدعی آزادی و دموکراسی می‌خواهد که با انقلاب ۵۷ تعیین تکلیف کنند. گویی به آنها که تبارشان به انقلاب می‌رسد می‌گوید اول از انقلابی که کردید تبری بجویید تا بعدا بتوانیم درباره دمکراسی، آزادی‌خواهی یا هم‌گامی‌های سیاسی برای آینده گفتگو کنیم.
انقلاب ۵۷ اما با تمام خوبی و بدی‌هایش و علیرغم مشکلاتی که برای ایرانیان در ساحت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیستی در پی داشت، تجربه تاریخی ملت ایران است. تلاش ناکام یک ملت با رویای بهتر کردن وضعیت سیاسی و اجتماعی خویش است. هرچند نقد انقلاب طبیعتا لازم است، اما سرزنش نیروهای سیاسی در بستر تجارب تاریخی سخت و تلخ ملت‌ها، به همبستگی ملی امروز آنها کمک نمی‌کند. بخش مهمی از نیروهای سیاسی ایران گرچه از انقلاب ۵۷ دفاع می‌کنند یا آن را موجه می‌دانند، اما به شدت مخالف و  منتقد روندی هستند که در سال‌های بعد از انقلاب در پیش گرفته شد. ί

 


iran-emrooz.net | Sun, 28.01.2024, 10:47
بیانیه بهاره هدایت و مفهوم «لیبرال‌ها»
بهرام خراسانی
بیانیه بهاره هدایت و مفهوم «لیبرال‌ها» در صفحه شطرنج انقلاب ملی ایران
۱) در چند روز گذشته، بانو بهاره‌ هدایت نامه‌ای را از زندان به بیرون فرستاده است که در آن به خوبی و ژرف اندیشانه به بخشی از کمبودها و ناکارآمدی‌های ریز و درشت گروه‌های چپ و راست و وسط باز اوپوزیسیون جمهوری اسلامی اشاره کرده است. از نگاه این نگارنده، این نامه تحلیل و «مانیفست»ی مهم در شناسایی ناکارآمدی‌های اپوزیسیون و راه‌های بهبود آن ازسوی یک زن مبارز آزادیخواه و مخالف جمهوری اسلامی است. هرچند خود این بیانیه هم کمبودهایی در زمینه‌ی شناسایی نیروها و راه حل های پیشنهادی داشته باشد، که پایین‌تر از آن یاد خواهم کرد.
با این نگاه و درونمایه‌ی آن بیانیه که از درون مغاک تیره زندان جمهوری اسلامی صادر شده است، انتظار می‌رفت که کنشگران سیاسی بویژه برخی زن اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت که در جایی امن زندگی می‌کنند و در همه‌جا حاضرند و کارت ساعت حضور خود را با سروصدا می‌زنند، اظهارنظری شنیده شود. اما شوربختانه تاجایی که من جستجوکردم، چیزی در این زمینه نیافتم. نه ازسوی کسانی که برای تروریست‌های فلسطینی گریبان چاک می‌دهند، و نه ازسوی کسانی که در برابر کوچکترین اظهار نظر کسانی مانند رضا پهلوی هرچه باشد و با هر کسی که باشد، موضع مخالف خود را آشکار می‌سازند و حرف او را شدیداً محکوم می‌کنند. این خود به راستی کمبودی در جنبش کنونی آزادیخواهانه‌ی ایران است.
ί

“لیبرالیسم” بهاره هدایت – شهاب برهان
اخبار روز
چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

خانم بهاره هدایت، در دی‌ماه ۱۴۰۲ در زندان اوین مقاله ای نوشته است با عنوان ” ما لیبرال‌ها کجای میدان براندازی ایستاده‌ایم؟ “ که در سایت ایران وایر منتشر شده است. او که متولد ۱۳۶۰ است، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ از دانشجویان اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان جنبش سبز ۱۳۸۸ بوده است، ضمن فاصله گیری از اصلاح طلبی (و نه از اصلاح طلبان) سرانجام در جریان جنبش انقلابی ی ۱۴۰۱ به ضرورت و ناگزیزی ی سرنگونی جمهوری اسلامی رسیده است. در مقاله ی حاضر، بهاره هدایت، جنبش انقلابی ی ۱۴۰۱ و حتا  جنبش سبز ۸۸ را ذیل چارچوب “ایدۀ لیبرال” جای داده لیبرالیسم را خواست اساسی جنبش ۱۴۰۱ و خواست کثیری از مردم ایران قلمداد کرده، از غیبت یک نمایندگی سیاسی مستقل “ایده  لیبرال”  در میدان براندازی سخن می گوید و این مقاله را ادای سهمی از جانب خود در راستای “تعین سیاسی ایده لیبرال” معرفی می کند.
از این مقاله ی بسیار آشفته و عمیقاً سطحی سه محور را می شود بعنوان خلاصه ی آن بیرون کشید تا دریافت او چه می گوید. دو موضوع نخست جنبه ی سلبی و موضوع سوم جنبه اثباتی دارند:
موضوع نخست این که او معتقد است برای آینده ی ایران ابتدا باید حساب را با “بلوای ۵۷” تصفیه کرد.
موضوع دوم، مرزبندی با  “چپ و راست افراطی” است.
موضوع سوم این ادعاست که “مبنای تضاد معترضین ایرانی با جمهوری اسلامی غرب ستیزی آن است” و نتیجه گیری این کهآلترناتیو جمهوری اسلامی باید لیبرال و طرفدار غرب باشد.
روی این هرسه موضوع مقاله و موضع خانم هدایت درنگی می کنم.
۱. تصفیه حساب با ۵۷
بهاره هدایت محض تصفیه حساب با انقلاب ۵۷ ( که آن را همچون سلطنت باختگان “بلوای ۵۷″ می نامد) ادعا می کند: ” ضدیت با غرب نقطه ائتلاف چپ و اسلام‌گرایی در ۵۷ بود. ضدیت با غرب بُن دستگاه فکری ۵۷ است؛ انقلابی که حاصل گسست ویرانگرِ دوقطبیِ غربگرایی و ضدیت با غرب بود. و دو گفتمان چپ و اسلام‌گرایی بر سر این ضدیت بود که به هم رسیدند و مؤتلف شدند. در ۵۷ نه دموکراسی مطرح بود و نه دلالت‌های مبنایی آزادی اصالتی داشت. برعکس ضدیت با غرب – و مشخصا آمریکا- کانون معنابخش و استراتژیکِ بنایی بود که قرار بود پس از انقلاب ساخته شود. و چنین هم شد! “. ί

“لیبرالیسم” بهاره هدایت – شهاب برهان
اخبار روز
چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

خانم بهاره هدایت، در دی‌ماه ۱۴۰۲ در زندان اوین مقاله ای نوشته است با عنوان ” ما لیبرال‌ها کجای میدان براندازی ایستاده‌ایم؟ “ که در سایت ایران وایر منتشر شده است. او که متولد ۱۳۶۰ است، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ از دانشجویان اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و از فعالان جنبش سبز ۱۳۸۸ بوده است، ضمن فاصله گیری از اصلاح طلبی (و نه از اصلاح طلبان) سرانجام در جریان جنبش انقلابی ی ۱۴۰۱ به ضرورت و ناگزیزی ی سرنگونی جمهوری اسلامی رسیده است. در مقاله ی حاضر، بهاره هدایت، جنبش انقلابی ی ۱۴۰۱ و حتا  جنبش سبز ۸۸ را ذیل چارچوب “ایدۀ لیبرال” جای داده لیبرالیسم را خواست اساسی جنبش ۱۴۰۱ و خواست کثیری از مردم ایران قلمداد کرده، از غیبت یک نمایندگی سیاسی مستقل “ایده  لیبرال”  در میدان براندازی سخن می گوید و این مقاله را ادای سهمی از جانب خود در راستای “تعین سیاسی ایده لیبرال” معرفی می کند.
از این مقاله ی بسیار آشفته و عمیقاً سطحی سه محور را می شود بعنوان خلاصه ی آن بیرون کشید تا دریافت او چه می گوید. دو موضوع نخست جنبه ی سلبی و موضوع سوم جنبه اثباتی دارند:
موضوع نخست این که او معتقد است برای آینده ی ایران ابتدا باید حساب را با “بلوای ۵۷” تصفیه کرد.
موضوع دوم، مرزبندی با  “چپ و راست افراطی” است.
موضوع سوم این ادعاست که “مبنای تضاد معترضین ایرانی با جمهوری اسلامی غرب ستیزی آن است” و نتیجه گیری این کهآلترناتیو جمهوری اسلامی باید لیبرال و طرفدار غرب باشد.
روی این هرسه موضوع مقاله و موضع خانم هدایت درنگی می کنم.
۱. تصفیه حساب با ۵۷
بهاره هدایت محض تصفیه حساب با انقلاب ۵۷ ( که آن را همچون سلطنت باختگان “بلوای ۵۷″ می نامد) ادعا می کند: ” ضدیت با غرب نقطه ائتلاف چپ و اسلام‌گرایی در ۵۷ بود. ضدیت با غرب بُن دستگاه فکری ۵۷ است؛ انقلابی که حاصل گسست ویرانگرِ دوقطبیِ غربگرایی و ضدیت با غرب بود. و دو گفتمان چپ و اسلام‌گرایی بر سر این ضدیت بود که به هم رسیدند و مؤتلف شدند. در ۵۷ نه دموکراسی مطرح بود و نه دلالت‌های مبنایی آزادی اصالتی داشت. برعکس ضدیت با غرب – و مشخصا آمریکا- کانون معنابخش و استراتژیکِ بنایی بود که قرار بود پس از انقلاب ساخته شود. و چنین هم شد! “. ί

«تا زمانی که بنیامین نتانیاهو از پشتیبانیِ مسیحیان انجیلی برخوردار است، همه چیز بر وفقِ مرادِ اوست»
یهودیان آمریکائی، اسرائیل و سیاستِ ایالات متحده آمریکا
به همان میزانی که اسرائیلی ها راست گراتر می شوند، یهودیان آمریکائی به چپ تمایل بیشتری می یابند. در نتیجه: لابی هوادار اسرائیل در ایالات متحده امریکا، از این پس بر حمایت مسیحیان بنیادگرا بیشتر از یهودیان تکیه می کند. اما، جنگ غزه، همچنین دانشگاه آمریکا نیز سخت متلاطم کرده و در نتیجه، برخی از تأمین کنندگان مالی این مؤسسه ها تصمیم گرفته اند دانشگاه هایی را تنبیه کنند که از دولت اسرائیل زیاد انتقاد می کنند.

نویسنده Eric ALTERMAN برگردان بهروز عارفي  
پنج هفته پس از حمله مرگبار حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جمعیتی در حدود دویست و نود هزار نفر، که اکثریت شان از یهودیان آمریکائی بودند، برای تأییدِ دوباره ی پشتیبانی شان از اسرائیل در واشینگتن تظاهرات کردند و خواستار آزادی گروگان های دربند در غزه شده، یهودستیزی را افشا کردند. بی تردید، این، پرجمعیت ترین تظاهرات هواداری از اسرائیل در تاریخ ایالات متحده امریکا بود. از نقطه نظری صرفاً سیاسی، این تظاهرات احتمالاً ضرورت کمی داشت، زیرا دولت جوزف بایدن، بدون کوچکترین ابهامی، از هر یک از این سه خواست دفاع می کرد .
این بسیج عمومی با نزدیک به دوهزار تظاهرات که برای «همبستگی با خلق یهود» در اوایل جنگ پیشین اسرائیل و حماس در ماه مه ۲۰۲۱ برگزار شدند، هماهنگی نداشت. سه سال پیش، بیشتر سازمان های پیشرو یهودی و «صلح طلب» با انتقاد از سازمان دهندگان که هر انتقادی از صهیونیسم را معادل آنتی سمیتیسم تلقی می کردند، آن برنامه را بایکوت کردند. روز ۱۴ نوامبر گذشته، این سازمان ها ضمن اینکه از بایدن خواستند تا برای توقف کشتارهای غیرنظامیان فلسطینی بر حکومتِ بنیامین نتانیاهو فشار آورد، به طور انبوه در تظاهرات شرکت کردند، - البته یکی از خواست های انجمن «آمریکائی برای صلح، اکنون» (APN) این است که کمک نظامی آمریکا به اسرائیل به رعایت حقوق انسانی مشروط گردد. رهبران دو حزبِ حاضر در کنگره آمریکا نیز حضور داشتند، زیرا پشتیبانی از اسرائیل توانایی جادوئیِ متحدکردن هواداران بایدن و دونالد ترامپ را دارد.

29.Januar 2024

اجرای حکم اعدام چهار زندانی سیاسی ایرانی کُرد، همزمان با اذان صبح دوشنبه به افق تهران
۰۹ بهمن ۱۴۰۲

محمد فرامرزی، وفا آذربار، پژمان فاتحی، محسن مظلوم
با وجود اعتراض‌های گسترده بین‌المللی، خبرگزاری‌های داخل ایران روز دوشنبه ۹ بهمن از اجرای حکم اعدام پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، وفا آذربار و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی ایرانی کُرد، در زندان قزلحصار کرج خبر دادند.
این چهار تن عضو حزب کومله کردستان بودند که سال گذشته در ارومیه بازداشت و به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند؛ اتهامی که قویا توسط خود این چهار تن رد شد. وکیل آنها نیز به روند دادرسی ناعادلانه در قبال این اتهامات اعتراض کرد.
بنابر گزارش‌ها این چهار شهروند ایرانی، از زمان بازداشت در مرداد ۱۴۰۱ از ملاقات با خانواده خود محروم بوده‌اند. خانواده‌های این چهار زندانی سیاسی روز هشتم بهمن‌ پس از ۱۹ ماه بی‌خبری با این زندانیان در زندان اوین دیدار کردند و به آنها گفته شده این آخرین دیدار است.
این زندانیان بعد از ظهر یکشنبه، از اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل و حکم اعدام آنها در این زندان اجرا شد.

واکنش‌های گسترده به اعدام چهار زندانی سیاسی؛ گوهر عشقی: لعنت بر تو خامنه‌ای

اعدام چهار زندانی سیاسی در ایران
در پی اجرای حکم اعدام پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، وفا آذربار و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی ایرانی کُرد در زندان قزل حصار کرج به‌ رغم اعتراضات گسترده بین‌المللی به وضعیت آنها، سازمان‌ها و چهره‌های حقوق بشری این اقدام چمهوری اسلامی را بشدت محکوم کردند.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد جمهوری اسلامی که در زندان جمهوری اسلامی بر اثر شکنجه جان خود را از دست داد، در واکنش به اعدام چهار زندانی سیاسی کرد، در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: لعنت بر تو خامنه‌ای! قبلا دعا می‌کردم بمیری الان میگم نمیری بالای دار رفتن گردن کُلُفت پسرانت را ببینی!

بیانیه خانواده‌های خاوران علیه اعدام
- به اعدام معترضان آزادی‌خواه پایان دهید

new/na-be-eadam1.jpg
اعدام این جوانان ادامۀ همان سیاست سرکوبگرانه و آزادی‌ستیزانه ای است که جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن در برخورد با معترضان و مخالفان خود به پیش برده است. عزیزان ما در دهۀ ۶۰ و تابستان ۶۷ در دادگاه های فرمایشی چند دقیقه ای بدون حق داشتن وکیل و فرصت دفاع از خود محاکمه و دسته دسته به جوخه های اعدام سپرده شدند و مخفیانه در گورستان خاوران و دیگر گورستان های بی نام و نشان در سراسر کشور دفن شدند. قتل معترضان و مخالفان سیاسی به صورت ها و روش های گوناگون در تمام ۴۵ سال گذشته ادامه داشته است.

 

نرگس محمدی:

مادران را تنها نگذارید و هر جا که ایستاده اید در مقابل اعدام سکوت نکنید
با تمام قلبم با شما هستم. گر چه این سوی دیوارم، اما تپش قلبتان را میشنوم. گرمای تنتان را در این سوز بی رحم حس می کنم. چشمانم به این تپه هاست، اما صدای جریان خون جوانانمان را که از دیروز تا فردا زیر آن جاری است، میشنوم. بیقرارم.
می‌دانم چشمانتان خیره به راه همدلی و حمایت است. هیچوقت همچون این لحظه ها آرزو نمی کردم که آن سوی دیوار بودم، اکنون می گویم ای کاش بیرون زندان و در کنار شما ایستاده بودم.

اعدام ابزار سیاسی حکومت اسلامی برای ایجاد ترس و ارعاب

مجازات اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری محسوب می‌شود، در حال حاضر در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا یا به‌کلی لغو شده یا دست‌ کم اجرای آن به‌ موارد بسیار استثنایی محدود شده است. اما حکومت اسلامی ایران جزو معدود نظام‌هایی است که همچنان مجازات اعدام را برای گستره‌ی وسیعی از جرایم یا رفتارهای جرم‌انگاری‌شده، نظیر قتل عمد، آدم‌ربایی، تجاوز به عُنف، روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج، هم‌جنس‌گرایی یا اتهامات مبهمی همچون "محاربه"، "سب‌النبی" و "افساد فی الارض" به‌کار می‌گیرد و دارای بالاترین تعداد حکم اعدام در جهان است.

اعدام در ایران و بازنمایی کشمکش مرگ و زندگی در سیاست
علی افشاری
اجرای حکم اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی بار دیگر موضوع مجازات مرگ در قالب قتل حکومتی را در عرصه عمومی ایران برجسته کرد. از نگاه علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، اکنون مبارزه برای لغو اعدام به اولویت کنشگری سیاسی بدل شده است.
اگرچه در تحلیل اولیه و در سطح حاشیه‌ای انتخاب این زمان برای اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، به سیاست نظام برای منحرف کردن توجه افکار عمومی از ناتوانی حکومت در حفظ سیاست خارجی ستیزه‌جو، اجرای "انتقام سخت" و ایجاد بازدارندگی در برابر تروریسم و کشته شدن نیروهایش در سوریه، روحیه دادن به پایگاه اجتماعی منفعل و ناامید و بحران ناکارآمدی بر بستر بی‌کفایتی فزاینده حاکمیت یکپارچه ارتباط دارد، اما علت اصلی، استمرار راهکار ارعاب، مرگ‌پراکنی و مجازات سوژه‌ای است که جرات کرده قدرت حاکم را به چالش بطلبد..
استفاده گسترده از مجازات اعدام و بی‌اعتنایی به حق حیات قدمتی به اندازه عمر نظام جمهوری اسلامی دارد. در عین حال سابقه عملکرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی نشانگر قساوت بیشتر نظام در انتقام گرفتن از کسانی است که متهم به مشارکت در کشته‌شدن مقامات و نیروهای نظامی، قضایی، امنیتی و انتظامی می‌شوند.
اعدام در شرایط کنونی ایران بیش از هر مقطع دیگر در ۴۴ سال گذشته ماهیت سیاسی پیدا کرده است. در واقع اعدام بازتاب‌دهنده رویارویی دو وجه متضاد از سیاست است؛ سلطه در برابر رهایی و خیر عمومی. در این چارچوب، امروز اعدام، به‌ویژه ستاندن جان کنشگران سیاسی و یا عقیدتی، فراتر از ویژگی‌های حقوق بشری، حقوقی و اخلاقی، وجه سیاسی پررنگی پیدا کرده و در کشاکش مبارزه ملت با اقلیت حاکم، از عوامل تعیین‌کننده بقا و یا زوال جمهوری اسلامی است. لایه زیرین منازعه بر سر توقف و یا استمرار ماشین اعدام حکومت، دوگانه سازش‌ناپذیر استمرار و تغییر نظم سیاسی موجود است.

26.Januar 2024

امروز؛ اعتصاب غذای ۱۱۲ نفر از فرهنگیان کنشگر صنفی و فعالان کارگری
اخبار روز
جمعه, ۶ بهمن ۱۴۰۲

نه آن شوکت و پادشاهی بماند
نه آن ظلم بر روستایی بماند
بد انجام رفت و بد اندیشه کرد
که با زیردستان، جفا پیشه کرد
ما جمعی از فرهنگیان کنشگر صنفی و فعالان کارگری در اعتراض به رویه های نادرست حاکمیت و بی عدالتی های گسترده و همراهی با زنان پیشروی محبوس در زندان و فعالان مدنی و سیاسی که روز پنجشنبه ۵ بهمن اقدام به اعتصاب غذا کردند و باور عمیق به هشتگ نه به اعدام طبق اعلامیه حقوق بشر که معتقد بر آنست که انسان های بیگناه زیادی تا کنون قربانی اعدام شده که راه بازگشتی برای آن وجود ندارد،
ضرب و شتم‌های غیرانسانی و حکومتی؛
حبس و زندانی کردن زنان و مردان آزاده و سرافراز همراهی با معلمان اعتصاب کننده شیراز؛
و دیگر زندانیانی که برای شنیده شدن صدای آزادی خواهی یشان در اعتصاب غذا هستند.،
در تاریخ ۶ بهمن ماه روز جمعه دست به اعتصاب غذا می زنیم
این اعتصاب غذا ضمن اینکه اقدامی اخلاقی در همراهی و همدلی عاطفی با دردمندان است، در عین حال در جهت تقویت یک روح جمعی واحد و نوعی تمرین برای مقاومت و رسیدن به آرمان های برابری خواهانه و رهایی بخش یاری رسان است.
درخواست لغو بی قیدو شرط حکم اعدام یکی از مبنایی ترین خواست در دادخواهی و آزادی خواهی است.
امضاء کنندگان

جمهوری کشتار: اعدام قریب‌الوقوع چهار زندانی سیاسی کُرد
از روند پرونده امنیتی‌ این زندانیان کُرد چه می‌دانیم؟ ربط این اعدام‌ها به خیزش سراسری زن زندگی آزادی و به طور خاص اعتراضات و احزاب کردستان چیست؟ جمهوری اسلامی چه اهدافی را با اعدام این اعضای کومله دنبال می‌کند؟ ادامه

در این فایل صوتی
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشری محبوس در زندان اوین، روایتی درباره شب اعدام شش زندانی عقیدتی اهل سنت مقابل زندان رجایی شهر در سال ۱۳۹۳، بیان می کند و می گوید: من امیدوارم که بتونیم با اتحادمون، با دوشادوش هم ایستادنمون برای توقف اعدام، یک جایی احساس بکنیم که دین خودمون رو، حداقل نسبت به اونهایی که بی گناه سرشون بالای چوبه دار رفت و سکوت جامعه رو، سکوت روشنفکر رو، سکوت فعالان رو که درواقع با خودشون به زیر خروارها خاک بردند، ادا کنیم. ویدیو توسط حساب کاربری اینستاگرام خانم نرگس محمدی منتشر شده است

ادامه اعتراض‌ به اعدام‌ها و همراهی با اعتصاب زنان زندانی
مهدی یراحی خواننده و ترانه‌سرا و منظر ضرابی از مادران دادخواه پرواز PS752 به اعتصاب غذای زنان زندانی پیوسته‌اند.


ادامه اعتراض‌‌ها به اعدام‌؛ توماج صالحی و زینب جلالیان به اعتصاب غذای زندانیان در اوین می‌پیوندند

در پی اعلام اعتصاب غذای عمومی ۶۱ زندانی سیاسی عقیدتی در بند زنان اوین در اعتراض به اعدام‌ محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زینب جلالیان و توماج صالحی اعلام کردند که روز پنج‌شنبه پنجم بهمن، به این اعتصاب خواهند پیوست.
شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه چهارم بهمن، به نقل از یکی از نزدیکان خانم جلالیان نوشت که این زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که در زندان یزد به سر می‌برد، روز پنج‌شنبه در اعتراض به اعدام و برای توقف اعدام اعتصاب غذا خواهد کرد.
به گفته این شخص نزدیک به زینب جلالیان، با وجود این‌که او در شرایط ایزوله در زندان یزد به سر می‌برد و تماس‌های تلفنی او شدیدا محدود شده ، اما امروز (چهارشنبه) پس از اطلاع از اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در چند ماه گذشته و با حمایت از خواست عمومی مردم برای لغو حکم اعدام در ایران گفته است که او نیز همراه با