انجمن دوستداران اندیشه برگزار می کند:
تربیت- رفتار- جامعه‌پذیری
 انجمن دوستداران اندیشه تاکنون در راستای دامن‌زدن به بحث‌های نظری و علمی نشست‌هایی را برگزار کرده است. این‌بار آقای توفیق گلی زاده به معرفی اثر خود با عنوان تربیت، رفتار و جامعه‌پذیری می‌پردازد.
ما شرکت همه دوستداران بحث‌های نظری و علمی را در این نشست مغتنم می‌شماریم و حضورشان را گرامی می‌داریم.
 زمان: ۲۴ فوریه ۲۰۲۴، ساعت ۱۷
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
Trautenaustra├če 5
-------------------------
http://www.andische.net
-------------------------