آسف پوران دلکش
ضيافت بيخوابي اگه ميشه برگرد عاشقم
ستاره آهو بردی از يادم
پرستو ها اسب سفيد دلم مي خواست
آتش نشاني چدا منده
  بهار اميد پيام به رقيب
  چين و شکن ويگن
  دل گل بوسه
  دل کرده بهونه سرود مستي
  ای دل عروس
  گشتم و گشتم بيا بيا
  گل قاصد دلم ميخواست
  گلي جان  
  ملا ممد  
  نيلوفر  
  رقص لاله  
  سپيده دم  
  شانه  
  وه چه بلايی  
  زمستونه  
  زندگي  
  کيجا  
  حال عاشقان